تازه ترین فهرست اسامی قربانیان زلزله کرمانشاه

0
406

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۴۲۴ نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه، اسلام آباد غرب، کرند و قصر شیرین را اعلام کرد.

به گزارش میزان، اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه به شرح زیر است:

۱ عبداله محمودی مذکر ازگله
۲ امیر یوسفی مذکر ازگله
۳ عطیه رسولیان مونث ازگله
۴ مانی صوفی رشید مذکر ازگله
۵ رشید صوفی مذکر ازگله
۶ خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
۷ ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
۸، ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
۹ کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
۱۰ کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
۱۱ حسن امامی مذکر ثلاث باباجانی
۱۲ عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
۱۳ خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
۱۴ فلاح میری مذکر ثلاث باباجانی
۱۵ تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
۱۶ پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
۱۷ مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
۱۸ خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
۱۹ خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
۲۰ اسد مرادی مذکر سرپلذهاب
۲۱ داریوش مرادی مذکر سرپلذهاب
۲۲ مجهول الهویه مذکر سرپلذهاب
۲۳ صورت حیدری نورمحمد مونث سرپلذهاب
۲۴ جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپلذهاب
۲۵ یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپلذهاب
۲۶ حسین علیخانی علی مذکر سرپلذهاب
۲۷ ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپلذهاب
۲۸ فریحا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۲۹ صدریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۰ سوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۱ افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۲ شوکت سلیمانی مونث سرپلذهاب
۳۳ زیبا حقگو راد احمد مونث سرپلذهاب
۳۴ کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۵ پرنیا کریمی رضا مونث سرپلذهاب
۳۶ کردار اعظمی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۷ جیران باک کلبعلی مونث سرپلذهاب
۳۸ سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپلذهاب
۳۹ محمد محمودی عظیم مذکر سرپلذهاب
۴۰ خاور یوسفی علی مونث سرپلذهاب
۴۱ علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپلذهاب
۴۲ بنیامین برزگر کریم مذکر سرپلذهاب
۴۳ پروین کامرانی احمد مونث سرپلذهاب
۴۴ بهاره طهماسبی علی مونث سرپلذهاب
۴۵ سما برزگر کریم مونث سرپلذهاب
۴۶ عایشه حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۴۷ ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپلذهاب
۴۸ نازنین رنجبر مهدی مونث سرپلذهاب
۴۹ غزاله آوند قاسم مونث سرپلذهاب
۵۰ کریم برزگر، ولی مذکر سرپلذهاب
۵۱ عبداله یوسفی علی مذکر سرپلذهاب
۵۲ فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپلذهاب
۵۳ سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپلذهاب
۵۴ لیلا محمدیان مراد مونث سرپلذهاب
۵۵ حمید دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۵۶ دیار کرمی آیدا مذکر سرپلذهاب
۵۷ نوید کرمی امید مذکر سرپلذهاب
۵۸ گلزار میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۵۹ لیلا میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۶۰ مهوش رستمی محمد مونث سرپلذهاب
۶۱ حسنا حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۶۲ آیدا حیدری حسن مونث سرپلذهاب
۶۳ خاور پالانی جافی حسن مونث سرپلذهاب
۶۴ سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپلذهاب
۶۵ ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپلذهاب
۶۶ علایی کرمی مونث سرپلذهاب
۶۷ صدیقه قنبری مونث سرپلذهاب
۶۸ قمر مرادی مونث سرپلذهاب
۶۹ سلطنت ایوانی مونث سرپلذهاب
۷۰ هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپلذهاب
۷۱ عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپلذهاب
۷۲ میثم هاشمی مذکر سرپلذهاب
۷۳ گودرز رضایی مذکر سرپلذهاب
۷۴ حسین یاری مذکر سرپلذهاب
۷۵ حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپلذهاب
۷۶ احسان هاشمی مذکر سرپلذهاب
۷۷ هستی بایسته علی مونث سرپلذهاب
۷۸ فهیمه بابایی؟ مونث سرپلذهاب
۷۹ مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۸۰ هستی احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۸۱ جلیل فریفته عبداله مذکر سرپلذهاب
۸۲ محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپلذهاب
۸۳ حسینعلی پالانی مذکر سرپلذهاب
۸۴ حسینعلی خانی علی مذکر سرپلذهاب
۸۵ حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپلذهاب
۸۶ امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپلذهاب
۸۷ زینب محمدی نادر مونث سرپلذهاب
۸۸ سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپلذهاب
۸۹ علی محمدی محمود مذکر سرپلذهاب
۹۰ روژان کرمی یاسین مذکر سرپلذهاب
۹۱ روژین کرمی یاسین مونث سرپلذهاب
۹۲ نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۹۳ اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپلذهاب
۹۴ یوسف حیدری حسن مذکر سرپلذهاب
۹۵ فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپلذهاب
۹۶ ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۹۷ بتول حسنخانی حسن مونث سرپلذهاب
۹۸ نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپلذهاب
۹۹ ایوب اسپری حسین مذکر سرپلذهاب
۱۰۰ یوسف اسپری علی مذکر سرپلذهاب
۱۰۱ نگار اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۱۰۲ نرگس اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۱۰۳ روژین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۱۰۴ عصرین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۱۰۵ نسرین احمدی میرزا مونث سرپلذهاب
۱۰۶ مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپلذهاب
۱۰۷ عزیز صفری فارض مذکر سرپلذهاب
۱۰۸ اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپلذهاب
۱۰۹ خانم رمضانی امین مونث سرپلذهاب
۱۱۰ ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپلذهاب
۱۱۱ القاص نظری مجید مذکر سرپلذهاب
۱۱۲ تانیا نظری تیمور مونث سرپلذهاب
۱۱۳ فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپلذهاب
۱۱۴ سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۱۱۵ آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۱۱۶ مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۱۱۷ نرگس پالانی جافی، ولی مونث سرپلذهاب
۱۱۸ محمد سهرابی رئوف مذکر سرپلذهاب
۱۱۹ عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپلذهاب
۱۲۰ هاجر رحیمی حجت مونث سرپلذهاب
۱۲۱ فرزانه یادگاری احمد مونث سرپلذهاب
۱۲۲ خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپلذهاب
۱۲۳ احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
۱۲۴ النا کرم مهدی مونث سرپلذهاب
۱۲۵ محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپلذهاب
۱۲۶ راحله بخشی محمدمراد مونث سرپلذهاب
۱۲۷ مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سرپلذهاب
۱۲۸ نهیه محمودی کریم مونث سرپلذهاب
۱۲۹ کورش زارعی یداله مذکر سرپلذهاب
۱۳۰ جواد نوری محمد مذکر سرپلذهاب
۱۳۱ یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپلذهاب
۱۳۲ النا زارعی ستار مونث سرپلذهاب
۱۳۳ پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپلذهاب
۱۳۴ فریبا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۱۳۵ صوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۱۳۶ فاطمه مومنی محسن مونث سرپلذهاب
۱۳۷ دنیا بابایی یونس مونث سرپلذهاب
۱۳۸ حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپلذهاب
۱۳۹ محسن نقدی حسین مذکر سرپلذهاب
۱۴۰ مهسا بسامی مونث سرپلذهاب
۱۴۱ محمدطا‌ها؟ مذکر سرپلذهاب
۱۴۲ محمدپارسا؟ مذکر سرپلذهاب
۱۴۳ سیروس بری علی مذکر سرپلذهاب
۱۴۴ بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپلذهاب
۱۴۵ رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپلذهاب
۱۴۶ مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپلذهاب
۱۴۷ حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپلذهاب
۱۴۸ عماد زارع حبیب مذکر سرپلذهاب
۱۴۹ حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپلذهاب
۱۵۰ حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپلذهاب
۱۵۱ هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپلذهاب
۱۵۲ سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپلذهاب
۱۵۳ علی مهرابی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۵۴ پگاه رستمی کویار مونث سرپلذهاب
۱۵۵ فاطیما رضایی میثم مونث سرپلذهاب
۱۵۶ شکر مرادی عبداله مونث سرپلذهاب
۱۵۷ شیما محمد شاپور مونث سرپلذهاب
۱۵۸ مهناز ویسی شمس اله مونث سرپلذهاب
۱۵۹ جوهر بهرک روضان مذکر سرپلذهاب
۱۶۰ داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۱۶۱ شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپلذهاب
۱۶۲ گرجی پالانی علی مونث سرپلذهاب
۱۶۳ دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپلذهاب
۱۶۴ پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپلذهاب
۱۶۵ سهیلا عزیزی خدایار مونث سرپلذهاب
۱۶۶ فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۱۶۷ طوبی باقری مونث سرپلذهاب
۱۶۸ فاطمه جاودان مونث سرپلذهاب
۱۶۹ وهاب کرمپور مذکر سرپلذهاب
۱۷۰ آرمتین ویسی؟ مذکر سرپلذهاب
۱۷۱ یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۱۷۲ آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپلذهاب
۱۷۳ فرشته رستمی ایاز مونث سرپلذهاب
۱۷۴ شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپلذهاب
۱۷۵ قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۱۷۶ یداله قادری ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۱۷۷ زینب ابراهیمی احسان مونث سرپلذهاب
۱۷۸ سحر احمدی جواد مونث سرپلذهاب
۱۷۹ امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپلذهاب
۱۸۰ کوکب دارابی مصطفی مونث سرپلذهاب
۱۸۱ فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپلذهاب
۱۸۲ علی احمدی اسحق مذکر سرپلذهاب
۱۸۳ عبدالوهاب احمد مذکر سرپلذهاب
۱۸۴ علی احمدی وهاب مذکر سرپلذهاب
۱۸۵ بشرا مرادی امین مونث سرپلذهاب
۱۸۶ هاجر آزادی مونث سرپلذهاب
۱۸۷ امین مرادی مذکر سرپلذهاب
۱۸۸ نبی محمدی شاپور مذکر سرپلذهاب
۱۸۹ ربابه حیان اسماعیل مونث سرپلذهاب
۱۹۰ رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپلذهاب
۱۹۱ جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۱۹۲؟ شفیعی علی جان؟ سرپلذهاب
۱۹۳ شوکت بادپران حیدر مونث سرپلذهاب
۱۹۴ غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپلذهاب
۱۹۵ مریم حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۱۹۶ مینا قهرمانی فارس مونث سرپلذهاب
۱۹۷ باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپلذهاب
۱۹۸ عصمت سهرابی رستم مونث سرپلذهاب
۱۹۹ احمد رحمانی مذکر سرپلذهاب
۲۰۰ آکار الیاسی عبداله مذکر سرپلذهاب
۲۰۱ عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپلذهاب
۲۰۲ لیمو خانلری مونث سرپلذهاب
۲۰۳ کسری ویسی مذکر سرپلذهاب
۲۰۴ ارشیا ویسی مذکر سرپلذهاب
۲۰۵ رئوف محمدی مذکر سرپلذهاب
۲۰۶ فاطمه عزیزی مونث سرپلذهاب
۲۰۷؟ کرمی برزو؟ سرپلذهاب
۲۰۸ برزو کرمی نادر مذکر سرپلذهاب
۲۰۹ صورت ایران دوست مونث سرپلذهاب
۲۱۰ سمیه ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۱۱ اسوه مرادی امین مونث سرپلذهاب
۲۱۲ نگار ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۱۳ احمد ایران دوست نادر مذکر سرپلذهاب
۲۱۴ حسین ایران دوست احمد مذکر سرپلذهاب
۲۱۵ شربت نظری احمد مونث سرپلذهاب
۲۱۶ صلاح الدین شهباز مذکر سرپلذهاب
۲۱۷ نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۲۱۸ شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۲۱۹ حسن محمدی صالح مذکر سرپلذهاب
۲۲۰ قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپلذهاب
۲۲۱ اکرم سنجابی حسین مونث سرپلذهاب
۲۲۲ مینو مرادی شاهپور مونث سرپلذهاب
۲۲۳ کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپلذهاب
۲۲۴ زهرا رضایی مونث سرپلذهاب
۲۲۵ انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپلذهاب
۲۲۶ نسرین کرمی شمس اله مونث سرپلذهاب
۲۲۷ صدیقه ویسی احمد مونث سرپلذهاب
۲۲۸ ماردین امیری نوذر مذکر سرپلذهاب
۲۲۹ نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپلذهاب
۲۳۰ لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپلذهاب
۲۳۱ ابراهیم محمودیان مذکر سرپلذهاب
۲۳۲ مرادحاصل امیدی مذکر سرپلذهاب
۲۳۳ احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپلذهاب
۲۳۴ پرویز مریدی مجید مذکر سرپلذهاب
۲۳۵ علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپلذهاب
۲۳۶ عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپلذهاب
۲۳۷ شکوفه بهرامی کمال مونث سرپلذهاب
۲۳۸ احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپلذهاب
۲۳۹ ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپلذهاب
۲۴۰ بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپلذهاب
۲۴۱ مهدی همتی جواد مذکر سرپلذهاب
۲۴۲ طوبی باپیری علی مونث سرپلذهاب
۲۴۳ علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپلذهاب
۲۴۴ آرینا رستمی حجت مونث سرپلذهاب
۲۴۵ پویان یاری محسن مذکر سرپلذهاب
۲۴۶ نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپلذهاب
۲۴۷ علی قاضی پور رضا مذکر سرپلذهاب
۲۴۸ نیما کرم پور وهاب مذکر سرپلذهاب
۲۴۹ تورج نوروزی علیداد مذکر سرپلذهاب
۲۵۰ پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپلذهاب
۲۵۱ فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپلذهاب
۲۵۲ آتنا یادگاری ایاز مونث سرپلذهاب
۲۵۳ آرزو نجفی احمد مونث سرپلذهاب
۲۵۴ عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپلذهاب
۲۵۵ میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپلذهاب
۲۵۶ زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپلذهاب
۲۵۷ مهین کیوان تبار حمید مونث سرپلذهاب
۲۵۸ فریده اسماعیلی امان مونث سرپلذهاب
۲۵۹ خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپلذهاب
۲۶۰ امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپلذهاب
۲۶۱ فرشته عسگری خسرو مونث سرپلذهاب
۲۶۲ ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
۲۶۳ زرینه الیاسی احمد مونث سرپلذهاب
۲۶۴ گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپلذهاب
۲۶۵ سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپلذهاب
۲۶۶ الهه کمری جبار مونث سرپلذهاب
۲۶۷ شهناز طاهری مونث سرپلذهاب
۲۶۸ آرشام امینی معارف مذکر سرپلذهاب
۲۶۹ حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپلذهاب
۲۷۰ پروین عباسی احمد مونث سرپلذهاب
۲۷۱ سجاد فلاح قنبر مذکر سرپلذهاب
۲۷۲ رانا ویسی علی جان مونث سرپلذهاب
۲۷۳ جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۲۷۴ مینا پاکرو بابا مونث سرپلذهاب
۲۷۵ فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپلذهاب
۲۷۶ نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپلذهاب
۲۷۷ فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۲۷۸ هیوا مرادیان سهراب مونث سرپلذهاب
۲۷۹ افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپلذهاب
۲۸۰ چیمن اخگر بابامراد مونث سرپلذهاب
۲۸۱ مازیار اخگر مذکر سرپلذهاب
۲۸۲ آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۲۸۳ تینا ناصری عبداله مونث سرپلذهاب
۲۸۴ رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۲۸۵ یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۲۸۶ کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپلذهاب
۲۸۷ طوبی منصوری شمس اله مونث سرپلذهاب
۲۸۸ جبار مرادبیگی مذکر سرپلذهاب
۲۸۹ حسن مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
۲۹۰ خاور صیدی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۲۹۱ اختر چراغی مراد مونث سرپلذهاب
۲۹۲ آران آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۲۹۳ پرستو آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۲۹۴ خزاله خدایاری بابا مونث سرپلذهاب
۲۹۵ علی محمد رضایی مذکر سرپلذهاب
۲۹۶ قمر فلاح اکبر مونث سرپلذهاب
۲۹۷ قباد اکبری فرج مذکر سرپلذهاب
۲۹۸ حدیقه الیاسی مونث سرپلذهاب
۲۹۹ نوید الیاسی حسن مذکر سرپلذهاب
۳۰۰ آرش الماسی کورش مذکر سرپلذهاب
۳۰۱ کورش الماسی صوف مذکر سرپلذهاب
۳۰۲ فرحناز عبدلی حسین مونث سرپلذهاب
۳۰۳ آرسام مرادی کاوه مذکر سرپلذهاب
۳۰۴ کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپلذهاب
۳۰۵ آرمان کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۳۰۶ شیرین کرمی رمضان مونث سرپلذهاب
۳۰۷ عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپلذهاب
۳۰۸ کریم آزادی خسرو مذکر سرپلذهاب
۳۰۹ جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپلذهاب
۳۱۰ پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپلذهاب
۳۱۱ شایان شریف نیا احمد مذکر سرپلذهاب
۳۱۲ فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۱۳ بنیامین صادقی مهران مذکر سرپلذهاب
۳۱۴ زینب محمدی رضاحسین مونث سرپلذهاب
۳۱۵ احترام رستمی علی زمان مونث سرپلذهاب
۳۱۶ فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۳۱۷ جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۳۱۸ زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۳۱۹ آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپلذهاب
۳۲۰ گل اندام محمدی حسن مونث سرپلذهاب
۳۲۱ شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۳۲۲ طوطی الماسی گلمراد مونث سرپلذهاب
۳۲۳ لیلا کمانگر صفیار مونث سرپلذهاب
۳۲۴ خرامان رستمی علی مونث سرپلذهاب
۳۲۵ محمد مصطفایی معارف مذکر سرپلذهاب
۳۲۶ آرمین امین زاده مجید مذکر سرپلذهاب
۳۲۷ محمد گودرزی مذکر سرپلذهاب
۳۲۸ عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپلذهاب
۳۲۹ یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپلذهاب
۳۳۰ الهام خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۳۳۱ مینا یاری جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۳۲ مبین یاری جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۳۳۳ فرحناز مرادی صمد مونث سرپلذهاب
۳۳۴ لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپلذهاب
۳۳۵ مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپلذهاب
۳۳۶ یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپلذهاب
۳۳۷ سلمان بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۳۳۸ علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۳۳۹ علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپلذهاب
۳۴۰ ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپلذهاب
۳۴۱ ریحان محمدی احمد مونث سرپلذهاب
۳۴۲ طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپلذهاب
۳۴۳ فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۳۴۴ لیدا شاهماری بهمن مونث سرپلذهاب
۳۴۵ سیف علی قدمی، ولی مذکر سرپلذهاب
۳۴۶ آرین محمودی سیروس مذکر سرپلذهاب
۳۴۷ عباس دارابی حیات مذکر سرپلذهاب
۳۴۸ محمد کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۳۴۹ محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۳۵۰ محمدطا‌ها دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۳۵۱ صمد دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۳۵۲ عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپلذهاب
۳۵۳ محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپلذهاب
۳۵۴ فریده رضایی علی حسن مونث سرپلذهاب
۳۵۵ ظفر عطایی عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۵۶ آیلین مرادی مسلم مونث سرپلذهاب
۳۵۷ شاهین نجفی امیر مذکر سرپلذهاب
۳۵۸ سهیل عطایی ظفر مذکر سرپلذهاب
۳۵۹ دولت امیری علیمراد مونث سرپلذهاب
۳۶۰ کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپلذهاب
۳۶۱ آقامیر نادری مذکر سرپلذهاب
۳۶۲ کیومرث باقری مذکر سرپلذهاب
۳۶۳ معصومه حیدری مونث سرپلذهاب
۳۶۴ کاظم بهرامی مقدس مذکر سرپلذهاب
۳۶۵ نرگس زارع عبداله مونث سرپلذهاب
۳۶۶ سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپلذهاب
۳۶۷ سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپلذهاب
۳۶۸ فاضل غلامی محمد مذکر سرپلذهاب
۳۶۹ آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپلذهاب
۳۷۰ بردیا باقری مجتبی مذکر سرپلذهاب
۳۷۱ ثریا محمدی امیر مونث سرپلذهاب
۳۷۲ مبینا رضایی علی میت مونث سرپلذهاب
۳۷۳ بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپلذهاب
۳۷۴ گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۳۷۵ معصومه فتاحی خسرو مونث سرپلذهاب
۳۷۶ والیه مرادی طاهر مونث سرپلذهاب
۳۷۷ منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپلذهاب
۳۷۸ سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپلذهاب
۳۷۹ سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپلذهاب
۳۸۰ خاور ویسی مونث سرپلذهاب
۳۸۱ محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۸۲ انور یوسفی محمد مذکر سرپلذهاب
۳۸۳ جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۸۴ اکبر سنجابی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۸۵ فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپلذهاب
۳۸۶ اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپلذهاب
۳۸۷ حدیث کرمی اشرف مونث سرپلذهاب
۳۸۸ ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپلذهاب
۳۸۹ فریدون سلطانی یداله مذکر سرپلذهاب
۳۹۰ مانیسا ویسی منصور مونث سرپلذهاب
۳۹۱ زینب فرضی اله نظر مونث سرپلذهاب
۳۹۲ هما رضایی رضا مونث سرپلذهاب
۳۹۳ پیمان شکری مذکر سرپلذهاب
۳۹۴ پرنیا البتکین سیاووش مونث سرپلذهاب
۳۹۵ سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپلذهاب
۳۹۶ ظفر عطایی مذکر قصرشیرین
۳۹۷ دولت امیدی مونث قصرشیرین
۳۹۸ منظر یاری مونث قصرشیرین
۳۹۹ فریده اسماعیلی مونث قصرشیرین
۴۰۰ میثم کرمی مذکر قصرشیرین
۴۰۱ شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
۴۰۲ مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
۴۰۳ فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
۴۰۴ اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
۴۰۵ قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
۴۰۶ فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
۴۰۷ داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
۴۰۸ حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
۴۰۹ شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
۴۱۰ مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
۴۱۱ مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند
۴۱۲ سالار خیره دست مذکر کرند
۴۱۳ رنگینه خیره دست مونث کرند
۴۱۴ قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
۴۱۵ لیلا عثمانی مونث کرند
۴۱۶ محمدمهدی پیرمرادی مذکر کرند
۴۱۷ ستایش نیکدل مونث کرند
۴۱۸ پروانه نیکدل مونث کرند
۴۱۹ زرین تاج نیکدل مونث کرند
۴۲۰ وحید قنبری پرویز مذکر کرند
۴۲۱ رمضان پالانی مذکر کرند
۴۲۲ سارا کرمی رضا مونث کرند
۴۲۳ سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
۴۲۴ زینب قنبری باباعلی مونث کرند

مطلب قبلیواکنش جمهوری اسلامی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در ریاض
مطلب بعدیتلگراف: بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند به ایران می‌فرستد
پوریا نژادویسی
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد برنامه برنامه سازی تلویزیون از دانشکده صدا و سیما. کارمند سابق معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما ( اداره کلّ اخبار و اطلاعات ) تهیه کننده و کارگردان برنامه‌هایی‌ چون : دختران فراری پارک ملت- مجموعه عاشوراییان- ماجرای ورود گوشت‌های آلوده به کشور- هویت- رنگ و نقش- سیمای خانواده؛ قسمت خانواده و جوان- سازنده اولین فیلم آموزشی در خصوص نحوه چگونگی‌ رأی گیری برای ستاد انتخابات وزارت کشور- فیلم مستند دیدار سفیر کشور ژاپن در ایران از شهر همدان- مجری و خبرنگار مراکز ؛ تهران ؛ کیش ؛ همدان ؛ فارس- مسول پوشش خبری زلزله بم در سال۱۳۸۲- سر تیم خبری جلسات هیات دولت- سر تیم خبری جلسات بیت رهبری- سر تیم خبری سفرهای هیات دولت- عضو تیم خبری سفرهای رهبری- یکی‌ از عکاسان پروژه محرمانه قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا در سایت ( قرب نوح )- همکار در برنامه‌های مختلف با عناوین دیگر چون : مشاور ؛ یکی‌ از کارگردانان هنری ؛مشاور مجری طرح ؛ نماینده حراست ؛ ناظر کیفی و پخش و ... **- عضو شورای عالی‌ تحقیق و مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور - عضو هسته مرکزی گزینش کلّ کشور - دبیر کنگره وزرای شهید هیات دولت در ریاست جمهوری - نماینده بنیاد شهید در ستاد کلّ نیروهای مسلح ( سماجا ) ديگر مسئوليت های پوريا نژاد ويسی از اين قرار است: - همکاری با نشريه گل آقا - همکاری کوتاه مدت با روزنامه کيهان در سال ۱۳۷۸ - تهيه کننده ی برنامه پرسش و پاسخ با دختران فراری پارک ملت، که از بخش خبری شبکه دوم تلويزيون جمهوری اسلامی پخش شد - سازنده ی اولين فيلم آموزشی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - دبير کنگره ی وزراء شهيد هيئت دولت - عضويت در گروه تحقيق مبارزه با مواد مخدر استاندری همدان - نماينده ی فرماندار همدان در اولين دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۷ - سازنده ی فيلم مستند آشورا برای معاونت سياسی استانداری همدان - تهيه کننده و مجری برنامه ی خبری با عنوان "دانشجويان انقلاب چرا؟" برای بنياد حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس - مجری صدا و سيمای استان همدان، تهران و کيش در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ - مسئول پيگيری جلسه ی سخنرانی حسين لقمانيان در همدان - يکی از همکاران مطبوعاتی در رابطه با سفر خامنه ای به همدان - مدير بازرگانی روزنامه ی اعتماد در همدان و ...