تاریخ ۲ بار تکرار می شود بار اول به صورت کمدی و بار دوم به صورت تراژدی ؟! ( زندانی سیاسی ارژنگ داودی)

0
91

نامه زندانی سیاسی ارژنگ داودی  در مورد به پایان خط رسیدن رژیم ولی فقیه که با بکار بردن کلمات و جملات   سعی در قلب این واقعیت را دارد. زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای اثبات آن به چندین مورد از حوادث اخیرا  که روی داده  و خود دلیل قاطعی بر به نقطه پایان رسیدن این رژیم است اشاره نموده است.

 به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛  متن نامه به قرار زیر است:

با یاد خدا،

ایرانیان جهان متحد شویم،

با درود به تمامی جان نثاران و جان نثارداشته گان راه آزادی بشر

هم میهنان :

چند روز پیش سرلشکر بخوانید سربشکه!؟ فیروزآبادی گفت که ایران جزیره ثبات و آرامش در منطقه است.

روز یکشنبه ۲۰ مهرماه بنگاه لجن پراکنی کیهان به نقل از شبکه الجزیره در صفحه اول خود ، درشت تیتر زد که :ایران در سایه آیت الله خامنه ای بخوانید شیخ شیره چی !؟جزیره ثبات منطقه است.

موارد زیر به عنوان مشتی نمونه خروار یادآوری می شود :

الف ـ هفته گذشته جنازه ۵ تن از مزدوران سپاه که در سوریه کشته شده بودند، در مشهد به گور سپرده شد.

ب ـ سه روز پیش در بلوچستان ۴ تن از نیروهای انتظامی کشته و تنی چند زخمی شدند.

ج ـ دیروز معاون امنیتی فرمانداری سراوان به ضرب گلوله کشته شد.

دـ امروز در صفحه ۱۱ کیهان بخوانید قی هان!؟ آمده که دو تله انفجاری در جکیگورـ بلوچستان به ۲ خودروی نیروی انتظامی آسیب !؟ زده است.

ه ـدر سقوط مشکوک یک فروند هواپیمای کوچک نیروی انتظامی ۷ نفر کشته شدند که ۲ تن از آنان خدمه هواپیما و ۴ تن دیگر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بودند. یکی از آنان نیز از سرداران ناجا در امور بازرسی !؟بوده است.

ژانویه ۱۹۷۸ جیمی کارتر که به اتفاق همسرش در تهران میهمان محمدرضا شاه و همسرش بود ، یادم می آید که شنیدم که در اثنای ضیافت شام گفت :

Iran is island of peace and stability under the Shah’s leadership!?

طنز ماجرا اینکه :

چندی بعد توفان انقلاب اوج گرفت و کمتر از ۱ سال پس از سخنان ناسنجیده رییس جمهور وقت امریکا، شاه با چشمانی گریان برای همیشه از ایران رفت و تا لحظه مرگ سرگردان و آواره ماند با وجودی که :

اولا : در مقایسه با زندانهای قرون وسطایی رژیم دوقلوهای بهم نچسبیده رفسنجانی ـ خامنه ای ، زندانهای دوران ستمشاهی به مراتب بسیار کمتر از اکنون از آزادی خواهان، مبارزان، انقلابیون، مخالفان، …انباشه بود.

ثانیا: شاه با دنیای خارج به ویژه قدرت های جهانی و دولتهای مؤثردر صحنه بین المللی روابط حسنه و صمیمانه ای برقرار کرده بود.

ثالثا: این همه در حالی است که سردمداران حاکم بر تهران با کردار کریه و رفتار شنیع خود در هیچ جای دنیا ، دره نر….ده نگذاشته اند!؟

بزرگی چه ظریف گفته است  : تاریخ ۲ بار تکرار می شود .بار اول به صورت کمدی و بار دوم به صورت تراژدی ؟!

زنده باد ایرانی

پاینده باد ایران

در اهتزاز باد پرچم ۳ رنگ اهورایی

ارژنگ داودی

معلم، شاعر ، نویسنده

زندانی سیاسی

زندان رجایی شهر ۲۰ مهرماه ۱۳۹۳