تارنمای خبری قانون آنلاین مسدود شد

0
136

سایت خبری قانون آنلاین با دستور دادستانی تهران مسدود شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، پس از توقیف روزنامه قانون در روز چهارشنبه امروز با دستور دادستان تهران سایت خبری قانون آنلاین مسدود شد.

مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه قانون در این باره به خبرگزاری مهر گفت: امروز سایت قانون آنلاین که متعلق به مجموعه روزنامه قانون بود، با دستور دادستانی مسدود شد.