تاثیر انتخابات آمریکا، بر روند میانجیگری پرزیدنت ترامپ، در عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی! بقلم بانو محترم مومنی روحی

0
122

عواملی که « معلول » ایجاد صلح و آشتی میان اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی مسلمان نشین در جهان امروز را رقم زده اند؛ و چه بسا از پس نیز به وجود خواهند آورد متعدد هستند. اما اگر بخواهیم صادقانه به آنها بپردازیم؟ عامل اصلی در این رابطه، خواسته صلح آمیز رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده است؛ که شاید تا چند ساعت یا دو سه روز دیگر، با مشخص شدن نتیجه آراء انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری در آمریکا، که هم اکنون جریان دارد. تکلیف این قضیه نیز بیش از پیش روشن بشود!

برای ملت شریف و صلح دوست ایران قابل اهمیت است؛ که میان مردمان همه سرزمین های مستقل در کل جهان هستی، دوستی و آشتی خدشه ناپذیری وجود داشته باشد. اما در نهایت تاسف، همین مردم اهل صداقت و صفا و دوستی، در طول چهار دهه ننگین کنونی، که حاکمیت منحوس جمهوری منفور آخوندی بر کشورشان حاکم شده است. تا حالا نتوانسته اند، که به روابط دوستانه ای که با مردم یکی از جوان ترین ممالک مترقی گیتی داشته اند ادامه بدهند!

شاید ایرانیان زیادی ندانند؛ که ساختمان های زیبا و مدرن و برج آسای « اسکان » ، « سامان » ، « آلومینیوم » و« پلاسکو » ، توسط مهندسان و کارشناسان برجسته اسرائیلی در استان مرکزی کشورمان در شهر تهران بزرگ ساخته شده بوده اند؟ و این به آن معناست، که در زمان حکومت پادشاه نامدار و مهربان میهن مان، اعلاحضرت محمدرضا شاه پهلوی، روابط بسیار دوستانه ای، میان دو کشور ایران و اسرائیل برقرار بود؛ که به تبع آن، میان دوستان و هم پیمان های هر دو مملکت نیز، دوستی های بی شائبه ای به وجود می آمدند. بر این اساس، در کل منطقه خاور میانه، آنچه که همواره حضور با معنائی را مطرح می کرد. صلح و دوستی متقابل، میان بسیاری از ممالک موجود در این بخش از این کره خاکی بود!

اما پس از رویداد مخوف انقلاب پلید و سیاه و شوم اسلامی در ایران چهل و دو سال پیش، به خاطر دشمنی های هزار و چهارصد ساله مسلمانان به ویژه شیعیان با قوم یهود، کشور اسرائیل و دولتمردان و ملت آن، پیوسته مورد خشونت های لفظی و عملی برخی از سران دگم و اسلامگرای بعضی از ممالک مسلمان نشین منطقه، به ویژه حاکمیت استبدادی آخوندی در ایران کنونی واقع شده و می شوند؛ و همچنان نیز از سوی سران تنگ نظر این حکومت پلید، مورد همه گونه اهانت های زشت و غیر اصولی نیز می باشند!

تا چندی پیش، تقریبا هیچگونه روابط دیپلماتیک میان بسیاری از کشورهای مسلمان نشین به خصوص درون منطقه خاورمیانه، و به ویژه ساکنان کشورهای عربی حوزه خلیج همیشه پارس، با کشور و دولتمردان اسرائیل وجود نداشت!

خوشبختانه با مساعی رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت دونالد ترامپ، این مشکل چهارده قرنی و مخصوصا چهل و دو ساله، در حال از میان برداشته شدن است. چه بسا که به زودی، خود حاکمان بسیاری از ممالک مسلمان نشین در جهان کنونی، پای پیش بگذارند؛ و درخواست ایجاد روابط دوستانه و دیپلماتیک با کشور اسرائیل و دولتمردان آن را داشته باشند!

از حدود دو ماه پیش تا کنون، چند سرزمین نسبتا مهم مسلمان نشین منطقه، مانند امارات متحده عربی، بحرین ، اردن هاشمی و سودان، با اسرائیل پیمان مودت و دوستی بسته اند؛ و به زودی عمان و به احتمال زیاد عربستان سعودی نیز، برای ایجاد روابط حسنه و دیپلماتیک با اسرائیل اعلام آمادگی کرده و بکنند!

هیچ امری در این جهان بزرگ شکل نمی گیرد و به وجو.د نمی آید. مگر آن که عامل یا عواملی کارساز، موجب ایجاد گشتن آن شده باشند. هیچگاه خود به خود و بدون پشتوانه یک محرک قطعی و عامل مؤثر، تغییری در هیچ مفهوم و مقوله ای به وجود نمی آید. مگر آن که افراد یا اشخاص خیرخواه و منصف و عاری از تنگ نظری های معمولی میان مردمان عادی جهان، با همت والا و ایده های صلح آمیز خویش، در راستای برقراری روابط منطقی میان چندین مملکت مستقل در این دنیای بزرگ کوشیده باشند!

تنگ نظری محض خواهد بود؛ اگر که این سیاست مهرآفرینی پرزیدنت ترامپ میان کشورهای مسلمان نشین منطقه، و به خصوص حوزه خلیج همیشه پارس با کشور اسرائیل را نادیده بگیریم؛ و از آن، به عنوان یکی از بهترین سیاست های بین المللی ایشان در طول ریاست شان بر ایالات متحده آمریکا سخن نگوئیم!

البته توضیح واضحات نیز هست؛ که دولتمردان میهن پرست در سراسر دنیا، در راس تمامی کنش های حکومتی و دولتی خودشان، در نخستین گام، به مصالح سرزمین خویش و مردم ساکن در آن توجه حتمی داشته باشند. این نیز شایان توجه است، که بی تردید نتایج عملی سیاستمداران صلح دوست در جوامع بین المللی، فقط به سود منافع ملی ایشان نباشد. بلکه بازتاب اعمال مثبت و منطقی آنان، پیرامون دور یا نزدیک ایشان را نیز تحت تاثیر قرار بدهند؛ و جهت برقراری موقعیت های بهتر برای تمامی ساکنان دنیا، نتایج مفیدی را هم به بار بی آورند. در این خصوص، سیاست ها و راهکارهای راهبردی انجام شده پرزیدنت ترامپ در ایالات متحده، و گسترش سایه های مفید آن در بسیاری دیگر از نقاط جهان، تقریبا دارای محورهای انسان مآبانه ای بوده اند؛ و جز در مسیر ایجاد صلح و دوستی در جهان پیش نرفته است!

احتمالا از نگاه مخالفان وی، به ویژه در میان سردمداران رژیم واپسگرای آخوندی در ایران، ترامپ فاقد ویژگی های یک انسان شایسته و درستکار مطرح شود. اما آنچه که مسلم است، باید دید قلم در دست کدامیک از دوستان یا دشمنان هر فردی است؟ سپس در باره واکنش های شان نسبت به کسی که با وی خصومت غیر منطقی دارند پرداخت؛ و سپس آنها را قضاوت کرد!

سخن گفتن از آنچه که دیگران(مخصوصا سیاستمداران پر کار ) انجام می دهند. نه فقط به صحت اندیشه مقایسه کنندگان، بلکه به میزان شهامت و راستگوئی و درست اندیشی آنان نیز بستگی دارد؛ که با چه دیدگاه و برخاسته از منویات کدام وجدان بیدار و آگاه و مسؤلی مطرح می شوند؟!

موفقیت های اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ، در ایجاد روابط صلح آمیز میان اسرائیل و برخی از کشورهای عربی، از حمایت های هر دو حزب نیرومند کشور وی برخوردار شده است؛ که به باور برخی از ناظران، فارغ از آن که پرزیدنت ترامپ باری دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود؛ و یا نتیجه را به جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده واگذار کند. میانجیگری های ایالات متحده، برای تسهیل روند صلح در میان این ممالک، درست و نیکو و موجه تشخیص داده شده است. به همین دلیل بعید به نظر نمی رسد؛ که در ماه های آینده نیز، این فعالیت مهم که چندین سال است مورد توجه بسیاری از سیاستگزاران جهان می باشد. با جدیت پیش برود و ادامه یابد!

پرزیدنت ترامپ که از ماه اوت گذشته تا کنون، به اسرائیل برای دستیابی به توافق هایی با امارات متحده عربی، بحرین و سودان کمک کرده بوده است. می گوید در تلاش می باشد، که ده کشور دیگر را هم برای ایجاد این دوستی ها ترغیب کند. تا در ماه های پیش رو، بسیاری دیگر از ممالک کوچک و بزرگ مسلمان نشین بتوانند. با اسرائیل به توافق های مشابهی برسند!

مایکل لیپین از بخش پارسی صدای آمریکا، با شوشانا براین مدیر ارشد « مرکز سیاست گذاری یهودیان » مستقر در واشنگتن، و نیز سرتیپ بازنشسته « مایکل هرتزاگ » مقام ارشد سابق وزارت دفاع اسرائیل، و هموندشان « انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» در تل آویو، در باره این موضوع، که انتخابات آمریکا، و مخالفت ایران(جمهوری اسلامی)، چگونه بر روند صلح خارمیانه تاثیر می گذارند» ؟ گفت و گو کرده است!

آنچه که مسلم است، با پیروز شدن دو سناتور جمهوریخواه که در نظرسنجی ها با مشکل روبرو شده بودند. شانس دموکرات ها جهت کسب اکثریت کرسی ها در سنای آمریکا با مشکل مواجه گشته، و پیشروی نسبی جمهوریخواهان در نبرد تنگاتنگ با دموکرات ها، بر سر کرسی های بیشتر در سنای این کشور، نکته جدیدی نیست. اما در انتخابات کنگره آمریکا، که با انتخابات ریاست جمهوری همزمان شده و در جریان است. دموکرات ها موفق به حفظ نمودن کرسی های خود در مجلس نمایندگان آمریکا شدند. اما نبرد تنگاتنگ شان با جمهوریخواهان، برای دستیابی به سی و پنج کرسی در مجلس سنای این کشور، که تاکنون بی نتیجه بوده است. همچنان جریان دارد!

طبق آخرین نتایج، سناتورهای جمهوریخواه با کسب ۴۷ کرسی، از دموکرات ها با کسب ۴۵ کرسی جلو می باشند. این خود بیانگر میزان تاثیرگذاری های آتی ایشان در امور سیاسی جهان در آینده نزدیک، به خصوص درون منطقه خاورمیانه، و به ویژه در ارتباط با ایجاد روابط صلح آمیز و دیپلماتیک میان سایر کشورهای مسلمان نشین در دنیا با اسرائیل خواهد بود!

هرچند که هیچیک از موارد بالا ارتباطی به بهبود شرایط همه جانبه سایر ممالک گیتی ندارد. اما در دنیای کنونی، همه چیز زنجیروار به هم پیوسته اند. خاصه در امور سیاسی، که آن بر این، و این بر آن تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه در سرزمین قدرتمندی مانند ایالات متحده، تغییر مهم و قابل توجهی رخ بدهد. بازتاب تاریک یا روشن آن، بر سراسر جهان نیز سایه افکن می گردد. اگر در میهن ما، مانند قبل از چهار دهه گذشته، روابط پا برجا و دوستانه ای با آمریکا برقرار بود؟ اکنون در سراسر میهن مان، اینهمه چینی دغلکار و سودجو از این سو به آن سو گام بر نمی داشتند. یا روس های موذی و سودجو، چنین تسلط زورمدارانه ای را در سرزمین ما نمی یافتند؟!

« برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است» !

محترم مومنی

مطلب قبلیتوئیت مشاور احمدی‌نژاد: مصلحت باشد با آمریکا هم صلح می کنیم
مطلب بعدیقراردادی ننگین تر از « ترکمانچای»! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
محترم مومنی روحی
شرح مختصری از بیوگرافی بانو محترم مومنی روحی او متولد سال 1324 خورشیدی در شهر تهران است. تا مقطع دبیرستان، در مجتمع آموزشی " فروزش " در جنوب غربی تهران، که به همت یکی از بانوان پر تلاش و مدافع حقوق زنان ( بانو مساعد ) در سال 1304 خورشیدی در تهران تأسیس شده بود؛ در رشته ادبیات پارسی تحصیل نموده و دیپلم متوسطه خود را از آن مجتمع گرفته است. در سال 1343 خورشیدی، با همسرش آقای هوشنگ شریعت زاده ازدواج نموده؛ و حاصل آن دو فرزند دختر و پسر 47 و 43 ساله، به نامهای شیرازه و شباهنگ است؛ که به او سه نوه پسر( سروش و شایان از دخترش شیرازه، و آریا از پسرش شباهنگ) را به وی هدیه نموده اند. وی نه سال پس از ازدواج، در سن بیست و نه سالگی، رشته روانشناسی عمومی را تا اواسط دوره کارشناسی ارشد آموخته، و در همین رشته نیز مدت هفده سال ضمن انجام دادن امر مشاورت با خانواده های دانشجویان، روانشناسی را هم تدریس نموده است. همزمان با کار در دانشگاه، به عنوان کارشناس مسائل خانواده، در انجمن مرکزی اولیاء و مربیان، که از مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش می باشد؛ به اولیای دانش آموزان مدارس کشور، و نیز به کاکنان مدرسه هائی که دانش آموزان آن مدارس مشکلات رفتاری و تربیتی داشته اند؛ مشاورت روانشناسی و امور مربوط به تعلیم و تربیت را داده است. از سال هزار و سیصد و پنجاه و دو، عضو انجمن دانشوران ایران بوده، و برای برنامه " در انتهای شب " رادیو ، با برنامه " راه شب " اشتباه نشود؛ مقالات ادبی – اجتماعی می نوشته است. برخی از اشعار و مقالاتش، در برخی از نشریات کشور، از جمله روزنامه " ایرانیان " ، که ارگان رسمی حزب ایرانیان، که وی در آن عضویت داشته منتشر می شده اند. پایان نامه تحصیلی اش در دانشگاه، کتابی است به نام " چگونه شخصیت فرزندانتان را پرورش دهید " که توسط بنگاه تحقیقاتی و مطبوعاتی در سال 1371 خورشیدی در تهران منتشر شده است. از سال 1364 پس از تحمل سی سال سردردهای مزمن، از یک چشم نابینا شده و از چشم دیگرش هم فقط بیست و پنج درصد بینائی دارد. با این حال از بیست و چهار ساعت شبانه روز، نزدیک به بیست ساعت کار می کند. بعد از انقلاب شوم اسلامی، به مدت چهار سال با اصرار مدیر صفحه خانواده یکی از روزنامه های پر تیراژ پایتخت، به عنوان " کارشناس تعلیم و تربیت " پاسخگوی پرسشهای خوانندگان آن روزنامه بوده است. به لحاظ فعالیت های سیاسی در دانشگاه محل تدریسش، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد؛ و به ناچار از سال 1994 میلادی،به اتفاق خانواده اش، به کشور هلند گریخته و در آنجا زندگی می کند. مدت شش سال در کمپهای مختلف در کشور هلند زندگی نموده؛ تا سرانجام اجازه اقامت دائمی را دریافته نموده است. در شهر محل اقامتش در هلند نیز، سه روز در هفته برای سه مؤسسه عام المنفعه به کار داوطلبانه بدون دستمزد اشتغال دارد. در سال 2006 میلادی، چهار کتاب کم حجم به زبان هلندی نوشته است؛ ولی چون در کشور هلند به عنوان نویسنده صاحب نام شهرتی نداشته، هیچ ناشری برای انتشار کتابهای او سرمایه گذاری نمی کند. سرانجام در سال 2012 میلادی، توسط کانال دو تلویزیون هلند، یک برنامه ده قسمتی از زندگی او تهیه و به مدت ده شب پیاپی از همان کانال پخش می شود. نتیجه مفید این کار، دریافت پیشنهاد رایگان منتشر شدن کتابهای او توسط یک ناشر اینترنتی هلندی بوده است. تا کنون دو عنوان از کتابهای وی منتشر شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته اند. در حال حاضر مشغول ویراستاری دو کتاب دیگرش می باشد؛ که به همت همان ناشر منتشر بشوند. شعار همیشگی او در زندگی اش، و تصیه آن به فرزندانش : خوردن به اندازه خواب و استراحت به اندازه اما کار بی اندازه است. چون فقط کار و کار و کار رمز پیروزی یک انسان است.