بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط ۳ زندانی اعتصاب غذای خشک کننده در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج

0
234

سه زندانی که از۴ روز پیش اعتصاب غذای تر خود را به خشک تبدیل نموده اند ، ۳ روز است که از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست این ۳ زندانی  به نام های  حسین حسینی ۳۳ ساله که ۶ است در زندان می باشد، علی جهانگیری ۳۵ ساله که ۵ سال است در زندان می باشد و حسن یحیایی ۳۳ ساله و  ۱۱ سال است که در زندان می باشد.

نزدیگ به ۲ هفته پیش ۸ زندانی معترض به شرایط غیر انسانی و فشارهای باند مافیایی زندان از بند ۶ به سلولهای انفرادی بند ۱۰ منتقل شدند آنها مدتی بعد از انتقال به بند ۱۰  در اعتراض به انتقالشان به سلولهای انفرادی و رفتارهای وحشیانه زندانبانان  بند ۱۰ اقدام  به اعتصاب غذا نمودند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛بنابه گفته خانواده های آنها هر ۳ زندانی محکوم به اعدام می باشند و مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج می تواند اجرای حکم ضدبشری این ۳ نفر را هر وقت بخواهد به اجرا در آورد.خانواده های آنها نگران وضعیت و شرایط فرزندانشان می باشند .