بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط و محل نگهداری کشیش زندانی بهنام ایرانی

0
158

بنابه گزارشات رسیده   شش روز است که از وضعیت و شرایط  کشیش بهنام ایرانی که توسط بازجویان وزارت اطلاعات به نقطه نامعلومی منتقل شده است خبری در دست نیست.

کشیش بهنام ایرانی که در زندان مرکزی کرج زندانی است روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه  با فریب از بند عمومی بیرون برده شد و سپس به نقطه نامعلومی منتقل گردید.علیرغم گذشت ۶ روز از انتقال این کشیش زندانی ،از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.

خطر جدی وجود دارد که او توسط بازجویان وزارت اطلاعات همانند گذشته مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گیرد.

خانواده کشیش زندانی در طی ۶ روز گذشته چندین بار به زندان مرکزی کرج مراجعه نموده و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط او و همچنین محل نگهداری  این زندانی عقیدتی شدند  اما زندانبانان ولی فقیه از دادن پاسخ به این خانواده سر باز می زنند و این مسئله باعث نگرانی شدید آنها گردیده است.

کشیش بهنام ایرانی بیش از ۳ سال و ۳ ماه است که در زندان بسر می برد. او ازبیماری حاد جسمی رنج می برد ولی تا به حال بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان جدی این زندانی عقیدتی هستند. کشیش بهنام ایرانی به صرف اعتقاد به مسیحیت  در زندان می باشد و علیرغم محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی،  دائما مورد اذیت و آزار  بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم مطلع نمودن خانواده این زندانی عقیدتی از وضعیت و شرایط  و همچنین محل نگهداری وی را  محکوم کرده و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی بی قید و شرط این زندانی  عقیدتی است.

  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۳خرداد ۹۲ برابر با ۱۳ ژون ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل