بی‌خبری از هاشم خواستار در بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد

0
252

صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار گفت نبود امکان تماس تلفنی و ملاقات با خانواده طی هفته گذشته موجب نگرانی آنان شده است. همسر هاشم خواستار به کمپین گفت در حالی که بیمارستان ابن‌سینا هرگونه ملاقات را به اجازه دادستانی موکول کرده، دادسرای مشهد به بهانه عدم حضور دادستان از صدور مجوز خودداری می‌کند.

هاشم خواستار فعال صنفی معلمان اول آبان ماه در مشهد ناپدید شد و پس از پیگیری‌ خانواده مشخص شد در بخش بیماران حاد بیمارستان روانی ابن سینای مشهد بستری و ممنوع الملاقات است. صدیقه مالکی گفت همسرش از روز سوم آبان ماه تماسی با خانواده نداشته و دادستانی و بیمارستان نیز هر کدام موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد: «از سوم آبان که یک ملاقات ده دقیقه ای داشتیم، نه ایشان زنگ زده و نه به ما اجازه ملاقات می‌دهند و بین دادسرا و بیمارستان در رفت و آمدیم و سرگردان.»

صدیقه مالکی روز هشتم آبان گفت بیمارستان امکان ملاقات را به اجازه دادستانی موکول کرده اما دادسرای مشهد به بهانه عدم حضور دادستان از صدور مجوز ملاقات خودداری می‌کند: «ما به بیمارستان مراجعه می‌کنیم می‌گویند باید دادستانی اجازه بدهد و فقط با نامه دادستانی امکان ملاقات وجود دارد، از آن طرف به دادسرا مراجعه می‌کنیم می‌گویند ما از موضوع اطلاع نداریم و دادستان هم حضور ندارد. می‌گوییم باید پرونده ای وجود داشته باشد یا جانشین دادستان بتواند کارهای ایشان را انجام دهد اما هر بار به شکلی ما را از سر باز می‌کنند.»

بر اساس آیین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور دادستان، یکی از دادیار‌ها به عنوان جانشین تمام وظایف و اختیارات دادستان را به عهده دارد.طبق ماده ۸۸ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می شود.

صدیقه مالکی گفت با گذشت یک هفته از بازداشت و انتقال همسرش به بیمارستان روانی، هیچ مقام رسمی درباره دلایل انتقال به آنان پاسخ نمی‌دهد و بی‌خبری و عدم تماس و ملاقات نگرانی خانواده را بیشتر کرده است: «ما از هرکس پرسیدیم چرا به بیمارستان منتقل کردید، پاسخ نمی‌دهند، نه دادستانی و نه بیمارستان، یک هفته هم زنگ نزده و بی‌خبری از هر چیزی بدتر است و ما حتی نمی‌دانیم حالش چطور است، حداقل یک جوابی به ما بدهند که ممنوع الملاقات است یا فلان تاریخ می‌تواند ملاقات کند تا ما تکلیفمان روشن باشد و سرگردان نباشیم.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین خقوق بشر در ایران؛ همسر هاشم خواستار گفت این اولین بازداشت همسرش نیست و پیش از این نیز بارها بازداشت و زندانی شده اما نحوه بازداشت و انتقال به بیمارستان روانی سابقه نداشته و آنان نمی‌دانند چگونه پیگیر کار باشند: «این اولین بار نیست که آقای خواستار بازداشت می‌شود، قبلا هم چندین بار بازداشت و زندانی شده ولی ما می‌دانستیم که باید پیگیر باشیم و چه در زندان و چه در انفرادی حالش خوب است، اما این شکل بازداشت در بیابان و زندانی کردن در بیمارستان روانی برای اولین بار است و کل خانواده را پریشان کرده و نمی‌دانیم چه عکس العملی نشان دهیم.»