بیهوشی محمد علی طاهری پس از شروع اعتصاب غذای خشک، و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان

0
172

محمد علی طاهری در روز یک آذر در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذا، بیهوش شده و در شرایط اورژانسی به درمانگاه اوین منتقل شده است.

بنا به گزارش ارسالی خبرگزاری عرفان، محمد علی طاهری در حالی بیهوش شده است که بعد از روز ۲۷ آبان، پس از پنجاه روز اعتصاب غذای تر، دست به اعتصاب غذای خشک زد، که بعد از آن در یک آذر ماه حال وی وخیم شده است.

یک منبع آگاه به انا خبر داده است با وجود افت شدید فشار خون و قند خون، او فقط به درمانگاه برده شد، اما برای تکمیل مراقبت درمانی از بردن او به بیمارستان ممانعت به عمل آمده و محمد علی طاهری مجدد به بند منتقل شده است.

محمد علی طاهری که برای دومین بار طی پنجاه و شش روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی اش بحرانی شده است، گفته است، در صورت عدم آزادی دوباره اعتصاب غذای خشک خود را از سر خواهد گرفت.

پیش از این نیز محمد علی طاهری خطاب در نامه ای از زندان به مسوولین اعلام کرده بود که اعتصاب غذایش را تا “مرگ یا آزادی” ادامه خواهد داد.

همه این ها در حالی است که او هنوز اجازه ملاقات با خانواده را نیز نداشته و ملاقات یا تماس مشروط به شکستن اعتصاب غذایش شده است.