بیش از ۴۰ تن از دستگیر شدگان قیام مردم ایران در بند سپاه زندان گوهردشت کرج

0
279

بنا به گزارشات رسیده  بیش از ۴۰ تن از دستگیر شدگان قیام مردم ایران در سلولهای انفرادی بند سپاه  زندان گوهردشت کرج زندانی هستند.

گزارشهای تایید شده از چند منبع حاکی از آن است که که بیش از ۴۰ نفر از دستگیر شدگان قیام مردم ایران در سلولهای انفرادی بند سپاه که در دست بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات می باشد در زندان گوهردشت کرج زندانی هستند .

دستگیر شدگان از شهرهای مختلف  استان البرز مانند کرج ، گوهردشت و سایر نقاط این استان می باشند.

سید علی خامنه ای ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی تعدادی زیادی از شکنجه گران و زندانبان زندان گوهردشت  کرج را برای سرکوب قیام مردم ایران در استان البرز بکار می برد. این نکته را یکی از مدیران داخله زندان و از شکنجه گران معروف زندان گوهردشت کرج خطاب به تعدادی از زندانیان عادی این زندان اعلام نمود.

هنگامی که تعدادی از زندانیان عادی از« ولی علیمحمدی» یکی از مدیران داخله زندان می پرسند : چرا مسئولین زندان حضور ندارند و به مسائل ما رسیدگی نمی کنند . علیمحمدی در پاسخ آنها چنین می گوید : «سر به سرمان نگذارید ، به همان راحتی که توی خیابان آدم می کشیم، دخل شما را هم در می آوریم، پس حرف اضافه نزنید.»

لازم به یادآوری است ولی علیمحمدی مدیر داخله زندان یکی از شکنجه گران و جنایتکاران علیه بشریت است که حال خود در مقابل تعداد زیادی از زندانیان اعتراف می کند که مردم ایران را در خیابان ها به قتل می رساند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ ما در صدد آن هستیم که جنایتکاران علیه بشریت را با اسم و مشخصات معرفی نماییم تا در آینده نزدیگ در لیستهای سیاه جهانی قرار گیرند  تا مورد  بازخواست و مجازات قرار گیرند.