بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایرانشهر، آب آشامیدنی سالم ندارند

0
152

ایرانشهر یکی از کلان شهرهای سیستان و بلوچستان است که بیش از یکصد هزار نفر در آن سکونت دارند اما این شهرستان از شبکه فاضلاب مناسب محروم است.

فرماندار ایرانشهر گفت : تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای مردم ، وظیفه اجتماعی مسوولان است و چنانچه در این زمینه کم کاری شود ، مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند.

نبی بخش داوودی ، روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب شهری ایرانشهر افزود: در ایرانشهر برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی، هیچ گونه محدودیتی نداریم، زیرا این شهر از ذخایر آبی بسیار خوبی برخوردار است.

وی اضافه کرد: مشکل اصلی در توزیع آب است ، بطوری که فرسوده بودن شبکه توزیع آب ، موجب هدر رفتن مقدار زیادی از آب شرب تولیدی شده است و مردم در برخی نقاط شهر ، با افت فشار آب رو به رو هستند.

به گزارش ایرنا ، وی با تاکید بر تسریع در مجهز کردن منطقه سرکهوران به ۱۰ حلقه چاه و وارد کردن آنها در شبکه توزیع آب گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهری و حومه ، انتظار می رود این ۱۰ حلقه چاه هر چه سریع تر وارد مدار شود.

وی همچنین گفت: ایرانشهر یکی از کلان شهرهای سیستان و بلوچستان است که بیش از صد هزار نفر در آن سکونت دارند ، اما این شهرستان از شبکه فاضلاب مناسب محروم است.

داوودی گفت: مسوولان دست اندرکار مدعی هستند که طرح فاضلاب در ایرانشهر اجرا می شود ، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است ؛ انتظار می رود مسئولان به قول های داده شده عمل کنند.

فرماندار ایرانشهر از عدم استقلال شرکت آب و فاضلاب ایرانشهر انتقاد کرد و گفت: استقلال شرکت آب و فاضلاب شهری ایرانشهر از مصوبات سال ۸۸ است ، اما هنوز اجرایی نشده است.