بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان خطاب به بان کی مون و حمایت از تظاهرات ایرانیان در نیویورک

0
135

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون در رابطه با سرکوب خونین مردم بلوچستان ایران ، شکنجه های قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی بلوچ که شخص آخوند روحانی در آن نقش مستقیم دارد و همچنین حمایت از تظاهرات ایرانیان در مقابل سازمان ملل متحد جهت ارسال به دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون و انتشار در رسانه ها در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

متن بیانیه به قرار زیر می باشد:

بسم الله رحمن رحیم،

باعرض سلام

دبیرکل سازمان ملل متحد

متن این گزارش مشکلات زندانیان سیاسی ، زندان مرکزی زاهدان و بلوچستان ایران است .

مشکلاتی که ما زندانیان سیاسی داریم این است که حکم های غیر انسانی به ما داده اند، ازقبیل حکم های ظالمانه اعدام ،حبس های سنگین و تبعید به نقاط مختلف کشور

ما زندانیان سیاسی توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و در اداره اطلاعات شکنجه های مختلفی به زندانی سیاسی داده ومیدهند. به چند مورد ازاین شکنجه ها اشاره میکنیم:

 • ۱- لخت کردن و توهین کردن
 • ۲- بستن به تختی به نام معجزه و شکنجه دادن
 • ۳- دریل کردن پاهها
 • ۴- کشیدن ناخن ها
 • ۵- کلاه آهنی به سر زندانی کردن و به برق وصل کردن آن
 • ۶- ماهها و سالها در تک سلولی نگه داشتن بدون ملاقات
 • ۷- ترور شخصیت های مختلف جامعه و جوانان
 • ۸- تخریب مساجد وتوهین به عقاید ملت مظلوم بلوچستان و اهل سنت
 • ۹- فقر و بیچارگی ، مین گذاری مناطق گشاورزی و محل تردد مردم که هنوز مین ها موجود است
 • ۱۰- به زندان انداختن جوانها به بهانه های مختلف
 • ۱۱- مسئله این است که شهرزاهدان را که مرکز بلوچستان است رامیخواهند از بلوچستان جدا کنند ومسائل دیگر

این نشانه ای کوچک از جنایت نظام سلطه گر است وبا این شکنجه ها اعترافات به زور گرفته وحکم های نا عادلانه داده اند.

مشکلات ما زندانیان سیاسی در زندان نیز بطور مختصر ازقبیل شکنجه دادن و برخوردهای سلیقه ای و تعصبی ورسیدگی به حال ما زندانیان نمیکنند. وحتی در صحبت هایی که با ما میکنند به ما میگویند که شما حق زندگی ندارید.

ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان از تظاهراتی که قرار است جلوی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شود حمایت میکنیم ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان و بلوچستان ایران ازهمین جا اعلام همبستگی با این عزیزان میکنیم.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران؛ ما جنایتهای این حکومت ظالم و جنایتکار را محکوم کرده و ازشما آقای بان کی مون تقاضا داریم در نشستی که با این دیکتاتور و ظالم که دستش به خون خیلی از جوانها آغشته است یعنی آقای حسن روحانی رئیس جمهور به ظاهر ایران ،نشستی که با این آقا دارید ازحق و حقوق مردم بلوچستان و زندانیان سیاسی آنها دفاع کرده وآزادی تمامی زندانیان سیاسی ایران را ازشما تقاضا داریم.

باتشکر،

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکز زاهدان بلوچستان ایران

شهریور ماه ۱۳۹۲

ناظر ملازهی، مهرالله ریگی، ناصر ریگی ،عبدالواهب ریگی،حبیب الله ریگی، خسرو ریگی،جیهند ریگی،عبداغنی گنگوزه ای ریگی، رحیم ریگی، بشیر احمد حسین زهی،عابد بم پوری اسحاق کلکلی، فاروق ملازهی، عبد الخالق شاهوزهی و حامد وکالت

گزارش فوق به دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون