بیانیه خانه سینما در حمایت از مردم خوزستان

0
259

با یاد خدا

خوزستانِ ایران ملتی نگرانِ توست ، همه ایران نگرانِ توست سینمای ایران نگران توست . متأسفانه اینروزها تصاویرناخوش آیندی از خوزستان میبینیم این پاره تن ایران ، مهد تمدن عیلام با قدمتی به بلندای تاریخ کشور ، سرزمین رود های خروشان و دشت های حاصلخیز و هورها و تالاب های عظیم و مردمی که ایرانی ترینِ ایران هستند و بوده اند به شرایطی دچار شده اند که بی سابقه است.

شرایط اینروزهای خوزستان و سیستان و بلوچستان شایسته ایران ما نیست.

خوزستان بدون شک طی یکصد سال گذشته بخش بزرگی از هزینه های مالی و جانی کشورمان بخصوص در دوران جنگ را جانانه پرداخته است شایسته نیست که مردمانش و پیکرش اینگونه زخم خورده رها شوند .

با تأسف بسیار در حالی که انواع و اقسام مصائب و بلایای طبیعی و دست سازِ بشر امنیت و آرامش تمام مردم ایران را به بازی گرفته مردم خوزستان مصیبت بزرگتری را هم تجربه میکنند که خاک و دام و طبیعت و جانشان را با شدت تمام تهدید میکند .

خشکسالی بلایی است که میشد و میشود با یاری و همدلی آثار ویرانگرش را تقلیل داد و با مدیریت درست و همراهیِ تمام قوا تأثیراتِ مخربش را بر جان و چهرهِ خوزستان عزیز و دیگر سرزمینهای تشنه ایران کاهش داد .

با اینکه خیلی دیر است اما هنوز هم می شود ثابت کرد همه ایران یکی است ، باید به مهر دست هموطنان گرفتار خشکسالی را گرفت و اسباب نجات از این ورطه خانمان سوز را برایشان فراهم کرد.

به نمایندگی از سینماگران ایران وظیفه خود می دانیم همراه با هموطنان مظلوم خوزستان از تمام مسئولین کشور بخواهیم به حکم قانون در رفع مشکلات مردم بخصوص عوارض خشکسالی و دیگر مصائب خوزستان و ایران بکوشند .
تا دیرتر از این نشده انجام دهید آنچه باید .

خانه سینما