بیانیه حمایت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج از حرکت های اعتراضی مردم

0
409

بیانیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در حمایت از اعتراضات گسترده و سراسری مردم ایران بخصوص جوانان و در خواست از نهادهای حقوق بشر ی برای جلوگیری از جنایتهای رژیم ولی فقیه  علیه مردم ایران جهت اطلاع عموم و انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران؛متن بیانیه به قرار زیر است :

بخاطر قرنطینه و محدودیت های شدید ایجاد شده در زندان در حدی که نه تنها از دنیای پشت دیوارهای زندان بلکه از بندهای مجاور هم بی اطلاع مانده ایم.

بعد از پنج روز آن هم از طریق تنها  تلویزیون موجود در بند متوجه شدیم که در کشور خبرهایی است و گویا مردم به جان آمده از گرانی، بیکاری ، فساد در میهنمان در پی مطالبات و خواسته های به حقشان به خیابان ها آمده اند.

از میزان تهمت و افترا و فحاشی تلویزیون حکومتی به جوانان میهنمان می توانستیم عمق حوادث را تا حدودی حدس بزنیم. اگرچه به طور واقعی از وقایع اطلاعی نداریم ولی از همه حرکت ها و اعتراضات حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم میهنمان و به ویژه جوانان شجاع آن ، علیه این همه گرانی ، بیکاری ، فساد و ظلم و ستم حکومتی حمایت می کنیم.

و پیشاپیش از همه نهادهای حقوق بشری می خواهیم که دست حکومت را در جنایت علیه مردم بازنگذارند.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

دی ماه ۱۳۹۶