بیانیه حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان از اعتصاب کنندگان در زندان ارومیه

0
192

یانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان در حمایت از خواسته های به حق  زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان مرکزی ارومیه جهت اطلاع عموم و انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر است:

همان طور که اطلاع دارید زندانیان سیاسی ارومیه مدت چند روزی می باشد که در اعتصاب غذا بسر می برند.

ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان از خواسته های به حق و حرکت انقلابی آنها دفاع کرده و خواهان به اجرا در آوردن خواسته های به حق آنها هستیم. 

لذا  در صورت عدم تحقق یافتن خواسته های آنها ما هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی زندان ارومیه   دست به اعتصاب غذا خواهیم زد.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

۹ آذر ۱۳۹۳

امضا کنندگان :

محمد امین آگوشی، فتحی محمد نقشبندی ، ملک محمد آبادیان ، شیرمحمد بلوچ زهی، هادی آبادیان، جواد آبادیان، جابر آبادیان، گل محمد بلیدهی، عبدالغقار نقشبندی، نظام الدین ملازاده