بیانیه جبهه ملّی با عنوان “استادیوم برای همه”

0
148

حکومت اسلامی نه تنها ضد حقوق زنان، که ضد موجودیت زنان است

شور و شعفی که پس از برد تیم فوتبال ایران و راهیابی آن به مسابقات جهانی در میان مردم و به ویژه جوانان پدید آمد، موج شادی و خنده و رقص و پایکوبی را تا دیرگاهی از شب در کوچه ها و خیابانهای شهرها به راه انداخت.

روز بعد – چهارشنبه 29 خرداد – خبرگزاری فارس اعلام نمود: “جشن پیروزی تیم فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار میگردد. ورود بانوان ممنوع است”. در مقابل این تمهیدات زنان و مردان آگاه ایران ساکت ننشسته، خواستار آزادی ورود به “استادیوم برای همه” گردیدند.

حکم ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه آزادی از زیر پا گذاشتن حقوق فردی و اجتماعی زنان فراتر میرود و یکسره فرمان حذف موجودیت زن از صحنه اجتماع را صادر میکند.

سالهاست که جمهوری اسلامی با حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض آمیز کوشش در حذف موجودیت زن و ناپدید کردن او از صحنه اجتماع دارد. اما زنان ایران با حضور فعال خود در کلیه عرصه های اجتماع به مبارزه هر روزه خود علیه زن ستیزی نظام با تحمل صدمات گوناگون مانند جریمه نقدی، دستگیری و زندان ادامه داده اند.

آزادی ایران از چنگال جمهوری اسلامی منوط به آزادی زنان و رفع قوانین تبعیض آمیز علیه آنان است. سیاست های عقب گرایانه این رژیم و پیکار گروههای گوناگون اجتماع در برابر آنست که بالاخره طومار این حکومت را در هم خواهد پیچید.

ما به کلیه سازمانهای سیاسی، حقوق بشری و طرفداران حقوق زنان پیشنهاد میکنیم که با پشتیبانی از خواست نمادین “استادیوم برای همه” بار دیگر مخالفت خود را با سیاست های عقب گرایانه و زن ستیزانه رژیم به نمایش گذارند.

درود به زنان آگاه و مبارز ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

3 تیر 1392 برابر 23 ژوئن 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info