بیانیه جبهه ملّی ایران؛ حسین رونقی و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

0
120

حسین رونقی و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

شواهد حاکی از آنست که فشار بر زندانیان سیاسی، بویژه عدم درمان و رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار پس از انتخابات ریاست جمهوری نه تنها کاهش نیافته بلکه شدیدتر هم شده است. سپاه و اطلاعات همچنان با معالجه زندانیان بیمار در زندان و یا مرخصی ایشان برای معالجه در خارج از زندان به بهانه های گوناگون جلوگیری میکنند.

آقای حسین رونقی که از بیماری (کم کاری) کلیه، پروستات، زخم معده و آنژین قلبی، که در دوران زندان به آن مبتلا شده، رنج می برد، روز 31 اردیبهشت 1392 (21 مه 2013) به دستور دادستانی خود را به زندان اوین معرفی نموده است. از آن پس وی و خانواده ایشان به علت عدم همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اعلام آمادگی برای شهادت شکنجه ستار بهشتی و رسانه ای نمودن بحث دادگاه امدادگران بازداشت شده در آذربایجان، تحت شدید ترین فشارها قرار دارند.

images

شرایط آقای رونقی در زندان به علت فقدان امکانات درمانی، محیط سالم، بهداشتی و غذای مناسب، مکررا وخیم گزارش شده و پدر وی طی نامه هائی چندین بار در مورد خطرات جانی برای ایشان به مقامات هشدار داده است. علیرغم این هشدارها و با وجود توافق دادستانی تهران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از مرخصی وی برای معالجه در خارج از زندان جلوگیری مینمایند. فشار بر خانواده آقای رونقی نیز همچنان ادامه دارد: مادر ایشان توسط ماموران اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته و پدر او سید احمد رونقی در روزهای اخیر به دادستانی تبریز احضار گردیده است.

حسین رونقی نمونه ای برای بی حقوقی شهروندان ایران در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ارگانهای سرکوب آن و شاهدی برای اینست که مردم ایران مرجعی برای دادخواهی ندارند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان آزادی فوری آقایان حسین رونقی، عیسی خان خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان این سازمان، روزنامه نگاران زندانی، برادران کردپور و سایر زندانیان سیاسی ایران و پایان یافتن فشارها علیه خانواده های زندانیان سیاسی و رعایت کلیه حقوق و آزادی های ایشان میباشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

16 مرداد 1392 برابر 7 اوت 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info