بیانیه تشکر زندانیان سیاسی خطاب به حمایت کنندگان بین المللی و داخلی

0
274

بیانیه زندانیان سیاسی در اعتصاب غذای زندان گوهردشت کرج  که جهت انتشار و ارسال به سازمانهای  حقوق بشری که برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ به قرار زیر می باشد :

هموطنان عزیز ، همدردان، پشتیبانان از سراسر جهان،

در روزهای پر تلاطم و در میان دردهای ناشی از ظرب و شتم و یورش های وحشیانه برای پایمال کردن ابتدایی ترین حقوقمان ، آنچه که قوت قلبمان میشد پیام های دلگرم کننده ای بود که اقشار مختلف هموطنان نپار ما  میکردند و حمایتهای شجاعانه  کنشگران حقوق بشر ـ سیاسیـ مدنی ، پارلمانها و سازمانهای مدافع حقوق بشر  که نسبت به اعتصاب غذای ما ابراز داشتند .

از همه دوستان ، یاران درد آشنای داخل و یاران زندانیان سیاسی در خارج از کشور و بخصوص پارلمانترهای کشورهای مختلف که در روزهای تاریک به یاری ما  شتافتند و صدای ما را به گوش دنیا رساندند کمال تشکر را داریم .

ما بخصوص از  به توجه به اطلاعیه پارلمان اروپا که از ما خواسته اند در دومین ماه به اعتصاب غذا ادامه ندهیم و قول داده اند از طریق مراجع بین المللی خواستهای ما را دنبال کنند و حمایت کنندگانی که عهد نمودند پژواک رسای صدایمان باشند و بویژه عفو بین الملل و گزارشگران حقووق بشر در سازمان ملل ، از امروز اعتصاب غذای خود را به روزه اعتراضی تبدیل می کنیم و هم چنان پیگیر تمام مطالبات خود هستیم و مطمئنیم ایستادن شما عزیزان در کنارمان، ما را در رسیدن به حقوق پر توان تر می کند.

زندانیان سیاسی اعتصابی زندان رجایی شهر

۱۶ شهریور ۱۳۹۶