بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳

0
155

هموطنان عزیز،

همانگونه که آگاهید، اصل جدائی دین ازحکومت یکی ازاصول اعتقادی مهم جبهه ملی ایران است و نیز بخوبی میدانید که جبهه ملی ایران بر اساس اعتقاد به موازین دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به باورهای دینی همه مردم دنیا بادیده احترام می نگرد و توهین به اعتقادات مذهبی هیچ فرد یا ملتی در چارچوب فکری جبهه ملی ایران نمی گنجد. با توجه به نکات فوق به اطلاع میرساند که در روزهای آخر آبان ماه ۹۳ مقاله ای موهن نسبت به اعتقادات شیعیان ازطرف یکی از نویسندگان که درآمریکا سکونت دارند در برخی ازسایت های اینترنتی منتشرشد که پس ازانتشار آن مقاله، حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره مترصد کسب بهانه و مستمسکی برای تهاجم به جبهه ملی ایران است، فشارسنگینی را علیه اعضای جبهه ملی و تهدیدهائی را نسبت به آنان آغاز کرد. آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران در جهت پیشگیری از توطئه ای که برای خاموش کردن صدای جبهه ملی در شرف تکوین بود، در تاریخ دوم آذر ۹۳ اطلاعیه کوتاهی با امضای خود صادر کردند که در آن بر لزوم احترام گذاشتن اعضای جبهه ملی به همه ادیان الهی به ویژه به دین اسلام تاکیدشده بود و یک روز بعد، در اطلاعیه دوم خود متذکرشدند که شرط عضویت درجبهه ملی برطبق اساسنامه تنها«تابعیت کشور ایران» است. ولی با وجود توضیح کامل و شهامتی که آقای ادیب برومند در تصحیح شرط عضویت در جبهه ملی ازخودنشان دادند، برخی افراد تنگ نظر در داخل و خارج از کشور و عده ای فرصت طلبان مداخله جو که عناد شک برانگیز بعضی از آنان با جبهه ملی ایران بر احدی پوشیده نیست، مطالبی همراه با اسائه ادب نسبت به آقای ادیب برومند و نسبت به جبهه ملی ایران و بعضی مسئولان آن ابراز کردند که این یاوه سرائی ها و دروغ پردازی های آن ها جز رسوا کردن خودشان، هیچ تاثیری درعزم مبارزین جبهه ملی که با چنگ و دندان برای دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور و حفظ موجودیت این سازمان و در راستای اهداف آن تلاش میکنند نداشته و نخواهدداشت. و همچنین نخواهد توانست کمترین خدشه ای بر شخصیت والای آقای ادیب برومند وارد نماید. برخی از این عناصر مداخله گر در امور تشکیلاتی جبهه ملی ایران گستاخی را تا جائی پیش بردند که خواهان برکناری آقای ادیب برومند ازمسئولیت خطیر سازمانی خود شدند بدون توجه به اینکه آقای ادیب برومند از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب گردیده و این شورای مرکزی است که ایشان رابه عنوان نمادی از دهه ها مبارزه جبهه ملی ایران میشناسد و تایید میکند و همین شوراست که این گونه مداخله جوئی ها در کارجبهه ملی ایران و اسائه ادب نسبت به رئیس شورای مرکزی آن را به شدت تقبیح میکند و این تحرکات را درجهت خواسته های حاکمیت جمهوری اسلامی و آن هائی که برای آینده ایران مشغول سناریونویسی هستند ارزیابی مینماید.

چهاردهم دیماه ۱۳۹۳- تهران – اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکترلقااردلان – بانوفرشیدافشار – فرهاد امیرابراهیمی – دکتر هرمیداس باوند – دکتر جهانشاه برومند – دکتر نصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی – دکتر شاهین سپنتا – حسین شاه حسینی – جواد شرفالدین – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگر بازنشسته ناصرفربد – اصغر فنی پور – دکتر محسن فرشاد – دکتر باقر قدیری اصلی – حسن قدیانی – دکتر حسین موسویان – هرمز ممیزی – پرفسور صادق مسرت – جمشید میرعمادی – پریچهر مبشری – منوچهر ملک قاسمی – ابراهیم منتصری – مهندس علی محمدی – محمد ملک خانی – ضیاء مصباح – ابوالفضل نیماوری – دکتر جمشید وحیدا