بیانیه آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران در رابطه با ضرب و شتم زندانیان سیاسی

0
95

به نام خداوند جان وخرد

هم میهنان ارجمند:

اصولا زندانی شدن به گونه عادی و بدون ضرب و شتم خود از بدترین مجازات هاست چنان که اگردر باغ مصفا و روح انگیزی هم کسی را زندانی کنند پس از مدتی نه چندان طولانی دچار دلتنگی می شود و رهایی از آنجا را آرزو می کند.

اینک اگر زندان جایی مخوف باشد که زندانی از آغاز ورود به بی حرمتی و فحش و ناسزاگویی متصدیان زندان روبه رو گردد چه اندازه برای او ناگوار و آزاردهنده است و چه بسا پس از آن به انواع شکنجه و اقدامات ناجوانمردانهِ دیگر دچار گردد که بسی مایه تأسف است و این قضیه ناراحتی و تأثر کسان و اقوام او را نیز در بر می گیرد. حال از قراری که به ثبوت رسیده در یک یا دو بند از زندان اوین در حین بازرسی هفتگی عده ای از نگهبانان زندان به جان زندانیان افتاده چندین نفر را که هیچ تقصیری نداشته اند چنان مضروب و مجروح کرده اند که کارشان به بیمارستان کشیده شده و از میان این عده برخی درحال نقاهت بعد از بیماری بوده اند.از جمله آنان آقای مهندس هوتن دولتی است که از چند بیماری رنج میبرد و به صورتی جدی نیاز به درمان دارد.

تنی چند از مادران وزنان که به سراغ فرزندان و شوهران خود رفته اند آنان را خونین و مالین و در وضعیت رقت باری مشاهده کرده اند و از مشاهده حال آنان دچار بی قراری بسیار گردیده اند.

این رفتار های غیرقانونی و نابهنجار که یادآور خشونتهای زندان بانان قرون وسطی است و در زندانهای کشور ما اتفاق می افتد نه تنها فرسنگها از رعایت حقوق بشر دور است بلکه در دنیای متمدن امروز نسبت به حیوانات هم خشونت از نوع جرائم است و پی آمدهای قانونی دارد.

خبر مضروب کردن زندانیان اوین در رسانه ها و فضای مجازی جهان انعکاس ننگباری یافته و از کشور ما درین قسمت آبروریزی شده است.

جبهه ملی ایران تنفر شدید خود را ازین عملیات وحشیانه زندان بانان اوین ابراز می دارد و این گونه رفتار قرون وسطایی را که به حیثیت کشور لطمه می رساند سخت محکوم و مجازات عاملان این حادثه را از حکومت انتظار می کشد .

تهران – سوم اردیبهشت ۱۳۹۳

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند