به وخامت گراییدن وضعیت جسمی معلم زندانی و گسترش اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج

0
149

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه وضعیت جسمی معلم زندانی رسول بداقی که در اعتراض به یورش وحشیانه،اذیت و آزارو انتقال به سلولهای انفرادی ،دست به اعتصاب غذا زده است به وخامت گرایید و زندانبانان ولی فقیه ناچار به انتقال او به بهداری زندان شدند.

اما بعد از مدت کوتاهی او را مجددا به سلولهای انفرادی منتقل کردند. در حال حاضر فعال کارگری شاهرخ زمانی نیز در سلولهای انفرادی و در اعتصاب غذا بسر می برند.آنها ۶-ـ مین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند.

ازطرفی دیگر، بر تعداد زندانیان سیاسی که در پی یورش وحشیانه ، برخوردهای غیر انسانی و انتقال ۲ تن از همبندیانش به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند ۲ نفر دیگر افزوده شد که نام آنها به قرار زیر می باشد علیرضا فرهانی و ایرج حاتمی .زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده وارد ۶-ـ مین روز اعتصاب غذای خود شدند.

اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر است؛ ناصح یوسفی ، خالد حردانی ، سعید ماسوری، محمد علی منصوری، صالح کهندل ، محمد بنازاده امیر خیزی،حمیدرضا برهانی .آنها اعلام کرده اند تا زمانیکه همبندیانشان به بند عمومی بازگردانده نشوند به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

در طی هفته های اخیر فشارها و اذیت و آزارها و یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج شدت یافته است . این فشارها بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و از طریق شخص مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد به اجرا گذشته می شود.

بازجویان وزارت اطلاعات مجریان دستورات آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آخوند حسن روحانی می باشند. این ۲ آخوند جنایتکار علیه بشریت نیز سیاستهای ضد بشری و سرکوبگرانه ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به اجرا در می آورند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه ، ضرب و شتم و انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع که آنها را ناچار به اعتصاب غذا می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰بهمن ۹۲ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل