به ملت بزرگ شمال سوریه، به خصوص کردهای عزیزم؛ بقلم دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
233

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

دیدید که علاوه بر کوه ها، اینک دوستانی در سراسر جهان یافته اید که “به کمک تان شتافته اند” و از دفاع انسانی شما حمایت می کنند و جنگ طلبان منزوی شده و مهمتر از همه، کمین و نقشه شان برای محو شما به شکست کشیده شده و به زودی مشمول تحریم های سخت جهانی نیز می شوند.

البته در جریان بسیاری از وقایع و تصمیمات پشت صحنه نیستید؛ اجازه دهید تا این شطرنج ما کامل شود و فتنه گران تماماً در تله شان گرفتار شوند، آن گاه از همه شان، شما و افکار عمومی را مطلع خواهم ساخت…