به دلیل شکاف زمین؛ قاره آفریقا به دو قسمت تقسیم می شود!

0
267

در کنیا شکافی به عرض ۱۵ متر و طول چند کیلومتر به وجود آمده است. دانشمندان معتقدند این شکاف نشان می دهد قاره آفریقا در چند میلیون سال دیگر به دو قسمت تقسیم می شود.

 یک شکاف عظیم به طول چند کیلومتر در جنوب غربی کنیا به وجود آمده است. این شکاف که همچنان در حال عمیق شدن است سبب شده قسمتی از بزرگراه «نایروبی- نوآرک» ازهم بپاشد و زلزله هایی در این منطقه ایجاد شود.

اکنون محققان ادعا می کنند احتمالا چند میلیون سال دیگر قاره آفریقا به دو قسمت تبدیل شود.

این شکاف در ۱۹ مارس به وجود آمد و عرض آن ۱۵ بود. اکنون این شکاف همچنان در حال امتداد است. این شکاف احتمالا نشانه ای از آن است که صفحات تکتونیکی زیر قاره آفریقا درحال تغییر هستند.

بخش اعظم آفریقا روی یک صفحه قرار دارد اما قسمتی از شرق آفریقا روی صفحه سومالی قرار دارد. نقطه تقاطع دو صفحه «بریدگی شرق آفریقا» نام گرفته که حدود ۳ هزار کیلومتر است.

به گزارش مهر به نقل از لایو ساینس، دانشمندان برای اجتناب از سردرگمی صفحه آفریقایی زمین را Nubian Plate نامگذاری کرده اند. درهمین راستا مقاله ای در نشریه Conversation منتشر شده و به گفته محققان صفحه های Nubia  و سومالی به دو قسمت تقسیم شده اند.