به دلیل امتناع از استفاده از دستبند و لباس زندان؛ اعزام رضا انتصاری به بیمارستان شهدا لغو شد

0
290

مسئولان زندان اوین از اعزام رضا انتصاری درویش زندانی به بیمارستان شهدا، به دلیل خودداری او از اجرای دستور شفاهی خدابخشی دادیار ناظر زندان مبنی بر پوشیدن لباس زندان، جلوگیری کردند.

این درویش زندانی قرار بود روز سه شنبه برای درمان بیماری قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شود اما اصرار مسوولان زندان بر اجرای دستور شفاهی یک مقام قضایی که خلاف اصل تفکیک جرایم است، مانع از اعزام او شد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازمجذوبان نور؛ آقای خدابخشی دادیار ناظر زندانیان سیاسی یک روز پس از بازدید خود از بیمارستان شهدا و دراویش بستری در این بیمارستان، بدون توجه به نوع محکومیت و خلاف اصل تفکیک جرایم، به طور شفاهی دستور داد که دراویش زندانی مجددا به استفاده از دستبند و پابند در بیمارستان اجبار شوند که همین امر به ایجاد اختلال در روند درمانی زندانیان بیمار و در موردی جلوگیری از اعزام آنان به مراکز درمانی انجامیده است.

مسوولان زندان با استناد به همین دستور شفاهی که عاری از وجاهت قانونی‌ست تصمیم داشتند دو درویش بستری در بیمارستان شهدا را به زندان بازگردانند که پزشکان ترخیص آنها را منوط به نامه کتبی از سوی زندان و قبول مسئولیت درمانی آنها کرده اند.