به دار آویختن حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

0
131

بنابه گزارشات رسیده  حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج صبح روزچهارشنبه  به دار آویخته شد.

روز چهارشنبه ۳ مهرماه حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. این زندانی همراه با تعداد دیگری از زندانیان روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند ۵ جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند.

نام زندانی که صبح چهارشنبه در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد لطف الله فرامرزی ۴۸ ساله و نزدیک به ۴ سال بود که در سالن ۸ بند ۳ زندان گوهردشت بسر می برد.

این زندانی سه شنبه هفته گذشته همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی انتقال یافته بود اما اعدام وی در آخرین لحظه متوقف و سه زندانی دیگر چهارشنبه گذشته به دار آویخته شدند.

از سرنوشت سایر زندانیان خبری در دست نیست.

همان زمانی که اخوند حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با فریبکاری از نفی خشونت و از صلح و عدالت و تدبیر سخن می راند این زندانی و زندانیان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام در سلولهای انفردای بسر می بردند و ساعتی بعد در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج اعدام ها که از زمان منصوب شدن آخوند حسن روحانی توسط ولی فقیه بلاوقفه ادامه دارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳