به تعویق افتادن دادگاه نرگس محمدی برای سوم

0
143

همسر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت دادگاه همسرش بدون دلیل مشخص صبح سه شنبه ۱۴ مهرماه برگزار نشده است. تقی رحمانی به کمپین گفت: «وکلا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که دفتر

همسر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت دادگاه همسرش بدون دلیل مشخص صبح سه شنبه ۱۴ مهرماه برگزار نشده است. تقی رحمانی به کمپین گفت: «وکلا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که دفتر قاضی صلواتی است حضور پیدا کرده اند اما مسول دفتر ایشان گفته است که امروز دادگاه برگزار نمی شود. ایشان هیچ دلیلی هم برای علت برگزار نشدن عنوان نکرده اند و تاریخ دادگاه بعدی نرگس هم نامشخص است.»

پیش از این دو بار دیگر دادگاه خانم محمدی در تاریخ های ۱۳ اردبیهشت و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ به دلایل متفاوت برگزار نشد. این بار سوم است که دادگاه او به زمان نامشخصی در آینده موکول می شود.

اولین بار روز ۱۳ اردبیهشت ۱۳۹۴، وکلای خانم محمدی با اعتراض به مطالعه نکردن پرونده خانم محمدی و عدم توانایی در دفاع ایشان از قاضی صلواتی خواستند دادگاه به تعویض بیافتد. قاضی با آن موافقت کرد و دادگاه به زمان دیگری در آینده موکول شد اما دو روز بعد خانم محمدی صبح ۱۵ شهریور ماه در منزلش دستگیر و روانه زندان اوین شد.

بار دیگر جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۵ تیرماه به دلیل عدم انتقال خانم محمدی از زندان در حالیکه وکلا او در دادگاه حاضر بودند برگزار نشد. این بار سوم است که دادگاه خانم محمدی به زمان دیگری موکول می شود. اتهامات جدید او که قرار است در دادگاه بررسی شود، پس از ملاقات او با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ علیه این فعال مدنی مطرح شده است.

اتهامات خانم محمدی در این پرونده تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» است. این زندانی پیش از بازداشتش در گفتگویی با کمپین گفته بود برای این پرونده ۱۰ بار احضاریه و اخطاریه گرفته و چندین بار بازجویی شده است.

خانم محمدی در حال حاضر در حال سپری کردن حکم قبلی خود است که برای‌ آن تحمل عدم کیفر گرفته بود. این فعال مدنی در مهرماهسال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. او پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

همسر نرگس محمدی با اشاره به بیماری های او گفت:‌ «ما در حال حاضر منتظر بستری شدن او در بیمارستان هستیم. طی یک ماه گذشته هر بار نرگس را برای مداوای سرپایی به بیمارستان منتقل کرده اند، پزشکان مغز و اعصاب و قلب و ریه بارها توصیه کرده اند باید نرگس بستری شود. اما هنوز این اتفاق نیفتاده ما جدا نگران وضعیت او هستیم و منتظر انتقال او به بیمارستان هستیم.»

 است حضور پیدا کرده اند اما مسول دفتر ایشان گفته است که امروز دادگاه برگزار نمی شود. ایشان هیچ دلیلی هم برای علت برگزار نشدن عنوان نکرده اند و تاریخ دادگاه بعدی نرگس هم نامشخص است.»

پیش از این دو بار دیگر دادگاه خانم محمدی در تاریخ های ۱۳ اردبیهشت و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ به دلایل متفاوت برگزار نشد. این بار سوم است که دادگاه او به زمان نامشخصی در آینده موکول می شود.

اولین بار روز ۱۳ اردبیهشت ۱۳۹۴، وکلای خانم محمدی با اعتراض به مطالعه نکردن پرونده خانم محمدی و عدم توانایی در دفاع ایشان از قاضی صلواتی خواستند دادگاه به تعویض بیافتد. قاضی با آن موافقت کرد و دادگاه به زمان دیگری در آینده موکول شد اما دو روز بعد خانم محمدی صبح ۱۵ شهریور ماه در منزلش دستگیر و روانه زندان اوین شد.

بار دیگر جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۵ تیرماه به دلیل عدم انتقال خانم محمدی از زندان در حالیکه وکلا او در دادگاه حاضر بودند برگزار نشد. این بار سوم است که دادگاه خانم محمدی به زمان دیگری موکول می شود. اتهامات جدید او که قرار است در دادگاه بررسی شود، پس از ملاقات او با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ علیه این فعال مدنی مطرح شده است.

اتهامات خانم محمدی در این پرونده تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» است. این زندانی پیش از بازداشتش در گفتگویی با کمپین گفته بود برای این پرونده ۱۰ بار احضاریه و اخطاریه گرفته و چندین بار بازجویی شده است.

خانم محمدی در حال حاضر در حال سپری کردن حکم قبلی خود است که برای‌ آن تحمل عدم کیفر گرفته بود. این فعال مدنی در مهرماهسال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. او پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

همسر نرگس محمدی با اشاره به بیماری های او گفت:‌ «ما در حال حاضر منتظر بستری شدن او در بیمارستان هستیم. طی یک ماه گذشته هر بار نرگس را برای مداوای سرپایی به بیمارستان منتقل کرده اند، پزشکان مغز و اعصاب و قلب و ریه بارها توصیه کرده اند باید نرگس بستری شود. اما هنوز این اتفاق نیفتاده ما جدا نگران وضعیت او هستیم و منتظر انتقال او به بیمارستان هستیم.»