به انقلابیون سودان: راه رفتن به سوی “بهتر شدن” اوضاع؛ دکتر کاوه احمدی علی آبادی

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

ما در لحظاتی حساس از تاریخ سودان قرار داریم و یک اشتباه می تواند موجب خسارات جبران ناپذیر، شکست انقلاب یا کشت و کشتار شود. در اینجا تصمیمات انقلابیون بسیار تعیین کننده است.

نکاتی هست که انقلابیون سودان باید برای هر توافقی پیرامونش تأمل کنند:

۱- پیشاهنگان و حتی رهبران انقلاب ممکن است بتوانند مبارزات مدنی و تظاهرات و اعتصابات را عالی پیش برند، اما این بدان معنی نیست که می توانند مملکت را نیز خوب اداره کنند. اداره کشور نیاز به تخصص های متعدد دارد و در سودان، انقلاب به این سبب روی داده که اوضاع بهتر شود و نه بدتر و این اتفاقی است که براحتی می تواند بیافتد. فرض را بر این بگذاریم که همه پست های حکومتی را شورای نظامی به شما واگذار کند، چگونه می خواهید مشکلات نان، هزینه های اساسی و تورم و غیره را حل کنید؟ به صرف تعویض اشخاص، هیچ یک از اهداف فوق عملی نمی شوند. شورای نظامی سودان از حمایت کشورهای عربستان، امارات و سایر کشورهای مهم عربی برخوردارند که تنها در صورت شراکت در قدرت، کشورهای حامی قول کمک اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی سودان را داده اند. بدون آن ها هیچ کمکی در کار نخواهد بود.

۲- شورای نظامی سودان تا این لحظه موفق ترین ارتش مردمی بهار عربی -هم در دخالت به موقع و عزل دیکتاتور، هم در انعطاف و مدارا با مخالفان و هم ارتباط با سایر کشورها جهت جلب یاری برای کشور سودان- بوده اند و تجارب زیادی را نیز در زمینه برقراری امنیت و کشورداری دارند. بدون کمک گرفتن از تجارب پیشینیان، شما در سودان نه تنها مشکلات عاجل را حل نخواهید توانست بکنید، بلکه موجب بدتر شدن شرایط می گردید؛ چون بدون تجارب گذشتگان مجبور خواهید شد چرخ را دوباره اختراع کنید! و فراموش نکنید که همه این ها تنها برای “دوره ای انتقالی” است.

۳-اگر امروز که سلاح در دست شما نیست، حاضر به انعطاف در مقابل خواست دیگران -شورای نظامی- نیستید، فردا که بر مسند قدرت نشینید با سلاح هایی که در اختیار دارید، چه خواهید کرد؟ هیچ کس از مادر دیکتاتور و جانی زاده نمی شود و هر دیکتاتوری نیز برای اعمال خود دلایلی دارد. فراموش نکنید که با وجود برخورداری سلاح، شورای نظامی “تاکنون” بسیار نسبت به شما انعطاف و حتی گذشت نشان داده است و “منشی انسانی و غیرنظامی” بروز داده است. بر سر پست هایی که شورای نظامی اصرار دارد در دست اش باشد، بیش از این با آنان چانه نزنید، چون آن برای حفظ انقلاب تان ضروری است.

۴- توجه کنید بنا بر اهمیتی که موضوعات مورد توافق دارند، تغییر عقیده شورای نظامی در هر زمینه ای مقدور و به صلاح نیست. چون توافقات باید به شکلی عملی و ملموس مشکلات و مطالبه های مردم را برطرف سازند و صرف توافق راهگشا نیست؛ به خصوص در زمینه های امنیتی و اقتصادی.

۵- در صورت عدم انعطاف تان می تواند ورق کلاً برگردد. انقلاب شما از طرف گروه های افراطی تهدید می شوند و آنان درصدد خواهند بود که کشورتان را از دیکتاتوری نظامیاسلامی گذشته به دیکتاتوری اسلامیعشیره ای و غیره بدل کنند. در حالی که شورای نظامی سودان ضامن حفظ انقلاب (و دولتی مدنی و غیردینی) و عدم دزدیده شدن اش توسط این فرصت طلبان است تا از چاله به چاه نیافتید. همان گونه که در مصر به وقوع پیوست و ارتش مصر، کشور و مردم را از دست یک دیکتاتوری اسلامی و ایدئولوژیک نجات داد.

۶- برای دریافت طرح و برنامه های لازم جهت کمک به اقتصاد سودان و گذر از دوره انتقالی در هماهنگی کامل با شورای نظامی منتظر بمانید تا برنامه ها و کمک ها بدستان برسد. برای همگی تان آرزوی موفقیت می کنم.