بهتر است دولت اسرائیل روی توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کند

0
188

نخست وزیر پیشین اسرائیل با حمله به توافق نوپا که در وین مورد مذاکره است، گفت این قرارداد جمهوری اسلامی را فقط چند سالی عقب می اندازد و در عوض برنامهٔ رژیم را «مشروعیت می بخشد».

همزمان که مذاکرات هسته ای وین به سوی احتمال تجدید قرارداد هسته ای پیش می رود، بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون اسرائیل، رهبران آمریکا را متهم کرد که با وجود قدرت تامّ و تمامی که در اختیار دارند، برای مقابله با تهدید هسته ای جمهوری اسلامی بقدر کافی مقابله نمی کنند. نتانیاهو مدعی شد که در صورت احیای قرارداد، تلاشهای معطوف به تولید بمب جمهوری اسلامی را سفیدشویی خواهند داد.

نتانیاهو در گفتگو با نمایندگان «کنفرانس رؤسای سازمان های بزرگ یهودیان آمریکا» که روز هیئت ایشان در اسرائیل از کنست بازدید کرد، گفت «شما دارید [توانایی هسته ای] را چند سال عقب می اندازید، و همزمان به جمهوری اسلامی مشروعیت بین المللی می بخشید که تسلیحات هسته ای تولید کند.»

«پیوند تسلیحات هسته ای و اسلام قهرآمیز بزرگترین خطری است که جهان با آن روبرو است. بزرگترین خطری است که ما [اسرائیل] با آن روبروئیم.»

تایمز اسرائیل نوشت؛ نتانیاهو پرسید «دوست دارید جهانی داشته باشید که در آن کشوری باشد با رژیم اسلامی قهرآمیز و آیت الله ها با تسلیحات هسته ای قادر باشند تا نیویورک و لس آنجلس برسند؟»

او با همان مهارت سخنوری معروف خود، علیه احتمال بازگشت به «برنامه جامع اقدام مشترک» ۲۰۱۵، که اکنون در وین تحت مذاکره است، و طبق گفتهٔ مقامات غربی ممکن است در روزهای آتی نهایی شود، داد سخن داد. ایالات متحده نسخهٔ پیشین قرارداد را هنگامی که ترامپ، رئیس جمهوری وقت کشور در ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، وانهاد.

نتانیاهو گفت با هر دو نمونهٔ قرارداد مخالف است زیرا به عقیدهٔ او برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هسته ای تکافو نمی کنند.

نتانیاهو گفت «قراردادی که بدون تحریم های فلج کننده و تهدید معتبر نظامی به هیچ کجا نرسد، همانی است که من بارها و بارها به رئیس جمهور وقت، اوباما گفتم. گفتم فقط اگر ترکیب این دو را داشته باشید … وگرنه با توافقنامه ها نمی توانید جلو این رژیم های یاغی را بگیرید.»