بنزین تک نرخی شد

0
132

پس از آنکه هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد بنزین تک نرخی از راه رسید.

فاز سوم هدفمندی یارانه ها با تک نرخی شدن بنزین از راه رسید و بر این اساس بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین هیات دولت در جلسه هفته قبل خود با تصویب کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی این ماموریت را به نهادهای کارشناسی واگذار کرد تا سناریوی مربوطه را تدوین کنند.

این مسئولیت در حالی از سوی دولت یازدهم به نهاد های کارشناسی واگذار شد که پیش از آن مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرد تا در سال ۹۴ رقمی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه ها داشته باشد. این ماموریت مجلس، دولت را بر آن داشته تا برای کسری بودجه مورد نیاز سال جاری فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید بزند که این اتفاق با تک نرخی شدن بنزین رقم خورد.

بر این اساس دیگر چیزی به نام بنزین سهمیه ای که به قیمت ۷۰۰ تومان عرضه می شد وجود نخواهد داشت و بنزین به صورت تک نرخی و معادل ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. موضوعی که  عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اینگونه تایید کرده است:« در جلسه برگزار شده در مورد تعیین تکلیف قیمت بنزین تصمیم گرفته شد که بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان تک‌نرخی شود. »

علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با  ۲۰ درصد افزایش به ۳۰۰  تومان در هر لیتر رسید و  قیمت بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان تعیین شده است.

این تصمیم گیری زمینه جبران بخشی از کسری بودجه دولت را رقم خواهد زد چرا که  ۳۱۰۰ میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی با این تصمیم جایگزین خواهد شد.

گفتنی است بر اساس گفته های  مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی که در ماه‌های پیشین واریز شده می‌توانند سهمیه خود را تا شهریورماه مصرف کنند و طبق تصمیم گرفته شده از پایان شهریور به بعد سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی فاقد اعتبار خواهد بود.