بلژیک صلاح عبدالسلام را به فرانسه تحویل می دهد

0
146

بلژیک صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات پاریس را که ۱۸ ماه مارس در محله مولنبک بروکسل دستگیر شد، به فرانسه تحویل می دهد. آقای عبدالسلام در اراتباط با حملات تروریستی ماه نوامبر پاریس دستگیر شده است.

همزمان نیروهای امنیتی بلژیک روز پنجشنبه در ارتباط با رضا کریکت، مظنونی که در فرانسه تحت محاکمه است، در منطقه مرزی «کورتریک» به تحقیق و جستجو پرداختند اما از نتیجه جستجویشان خبری منتشر نشده است.

رضا کریکت، یک هفته پیش در آپارتمانی در «اَرژانتوی» واقع در حومه پاریس دستگیر شد. به گفته دادستان پاریس، دستگیری وی و کشف ۵ قبضه کلاشنیکف، مسسل، خشاب و مهمات، مواد شیمیایی و منفجره از محل سکونت وی، به خنثی شدن حمله ای تروریستی در فرانسه که در مراحل پایانی بود، منجر شده است.

وکیل آقای صلاح عبدالسلام می گوید، موکلش مایل به همکاری با مقامات قضایی فرانسه است. نیروهای امنیتی فرانسوی درصدد کشف احتمال ارتباط آقای عبدالسلام با رضا کریکت هستند، دو نفری که در دو عملیات جداگانه در بروکسل و پاریس دستگیر شدند.

آیا بمبگذاران انتحاری در فرودگاه زاوانتم و متروی بروکسل که جان ۳۲ نفر را گرفتند و حدود ۳۰۰ زخمی برجای گذاشتند و مهاجمان انتحاری در پاریس که نوامبر گذشته جان ۱۳۰ نفر را ستاندند در ارتباط بوده اند یا بطور مجزا عمل می کرده اند؟ مقامات و نیروهای امنیتی فرانسه و بلژیک با همکاری و تحقیق مشترک، در پی کشف امکان این ارتباط و حلقه های پنهان تروریستی هستند.

گفته می شود صلاح عبدالسلام با خالد و ابراهیم البکراوی، دو برادر بمبگذار انتحاری در فرودگاه و متروی بروکسل در ارتباط بوده است.

به گزارش یورونیوز؛ فرودگاه زاونتم بروکسل که از ۲۲ ماه مارس، سه شنبه خونین در پایتخت بلژیک، تا به امروز بسته بوده است فردا جمعه فعالیتش را از سر خواهد گرفت.