بسمه الجبوری زن عراقی محبوس در زندان قرچک ورامین در آستانه مرگ

0
180

پنجشنبه شب ۲۵ تیر ماه زن زندانی عراقی بسمه الجبوری در حالت بیهوشی و وضعیت وخیم جسمی  و بدلیل اعتراض همبندیانش بصورت اورژانس از زندان مخوف و قرون وسطایی زنان قرچک ورامین به بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تهران موسوم به بیمارستان خمینی منتقل شد.از زمان انتقال او به بیمارستان تا کنون از وضعیت و شرایط وی هیچ خبری در دست نیست و گفته می شود که خطر مرگ او را بصورت جدی تهدید می نماید.

شرایط و وضعیت جسمی زن زندانی عراقی بسمه الجبوری  در اثر اعتصاب غذای طولانی مدت ۱۰۱ روزه  بسیار وخیم می باشد و عملا او را در آستانه مرگ قرار داده اند . او دچار افت فشار خون ،کاهش قند خون،   کاهش شدید وزن کاهش دید و تب و لرز شده و گاها به کما فرو می رود .

جعفری دولت آبادی دادستان ولی فقیه به دستور وزارت اطلاعات از آزادی این زندانی خوداری می کند و آزادی او را   به نوشتن عفو و توبه منوط نموده است . اما زن زندانی عراقی از آنجایی که معتقد است بی گناه می باشد و دلیلی برای نوشتن توبه نامه نمی بیند اعلام کرده است که حاضر به نوشتن توبه نامه نیست.

این زن زندانی عراقی به سختی قادر به صحبت کردن به فارسی است و در زندانی محبوس است که از حداقل امکانات اولیه انسانی برخودار بوده  و دائما مورد اذیت و آزار و شکنجه روحی  زنان پاسداربند این زندان به نام های خاکی و امیری قرار دارد.

این ۲ زن زندانبان ولی فقیه از شکنجه گران شناخته شده و مورد تنفر زندانیان زن زندان قرچک ورامین می باشند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زن زندانی عراقی  خانم بسمه جبوری محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به عدم درمان و عدم به اجرا در آوردن قرارداد حقوقی بین رژیم ولی فقیه و دولت عراق مبنی بر تبادل زندانیان در مورد خویش و شرایط قرون وسطایی حاکم بر این زندان از  ۱۹ فروردین ماه  دست به اعتصاب غذا زد و اعلام نمود تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذای خویش ادامه خواهد داد.