بزرگترین «منطقه مرده» جهان در دریای عمان کشف شد

0
320

محققان در دریای عمان بزرگترین «منطقه مرده» جهان را کشف کرده اند که در آن هیچ ماهی، گیاه یا آبزی زندگی نمی کند. در این منطقه سطح اکسیژن بسیار پایین است.

 محققان یک «منطقه مرده» در دریای عمان کشف کرده اند که مساحت آن از اسکاتلند بزرگتر است.

دراین منطقه هیچ ماهی، گیاه دریایی یا حیوان دیگری زندگی نمی کند زیرا تغییرات آب وهوایی و فاضلاب موجود تمام اکسیژن آب را می بلعد.

این منطقه مرده که روی آن مطالعات زیادی انجام نشده بسیار وسیع و بزرگ است . افرادی که برای تامین غذای خود به اقیانوس تکیه دارند، با گسترش این منطقه مرگ در خطر قرار می گیرند.

ربات های زیر آبی که مشغول بررسی در عمق نیم مایلی دریای عمان بودند، این منطقه را کشف کردند. گرمایش جهانی و زباله های انسانی سطح اکسیژن این منطقه را به حد بی سابقه ای کاسته اند.

البته  محققان از مرزهای دقیق این منطقه مطمئن نیستند اما تحقیقات جدید نشان می دهد که در حال گسترش است.

به گزارش مهر به نقل از میل آنلاین، به گفته محققان مناطق مرده به نام مناطق حداقل اکسیژن نیز شناخته شده اند و به طور معمول در عمق ۲۰۰و ۸۰۰ متری آب هستند.