برگزاری دوره آموزشی در عربستان با عنوان «آیا زنان انسان هستند؟»

0
124

“آیا زنان نیز انسان هستند؟”این سؤالی است که به عنوان تیتر یک “برنامه آموزشی”در “آکادمی سعودی برای آموزش و مشاوره”انتخاب شده است.
این عنوان سؤال‌برانگیز تاکنون سر و صدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و انتقادهای فراوانی را متوجه مسئولین این “آکادمی”عربستان سعودی کرده است.
به گزارش ناظران، این “برنامه آموزشی” نخستین برنامه خود را روز سه شنبه ساعت ۲۱ به وقت عربستان سعودی به صورت آنلاین به کسانی که برای دریافت آن ثبت‌نام کرده‌اند ارائه نمود.