بروجردی: تحریم‌ ها برگردد، پرشتاب‌تر از قبل غنی‌سازی می‌کنیم

0
127

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره میزان متناظر بودن تعهدات دو طرف در بیانیه لوزان و نیز متناظر بودن برگشت تحریم‌ها و نیز برگشت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به سختی آن، تصریح کرد: آنها تعهداتی از جمله خروج پرونده هسته‌ای ما از شورای امنیت و فرستادن آن به شورای حکام آژانس و نیز لغو یکجای تحریم‌ها و دیگر نکاتی که از طرف تیم هسته‌ای ما اعلام شده و برای ما ملاک است، دارند که باید به آن عمل کنند و ما نیز آنقدر ظرفیت در عرصه کارهای صلح‌آمیز هسته‌ای داریم که بتوانیم آن را محفوظ نگه داریم و با تحقیقات آن را گسترش دهیم.

به گزارش مهر؛ بروجردی عنوان کرد: برگشت پ‍ذیر بودن یا نبودن تعهدات دو طرف نیز ناظر به دو طرفه بودن این جاده است؛ اگر آنها تعهدات خود را نقض کنند، با توجه به توانمندی‌هایی که امروز نسبت به گذشته در عرصه هسته‌ای داریم، شتاب ما، شتاب ۱۰ سال قبل نخواهد بود و می‌توانیم به سرعت به نقطه‌ای مادون بمب هسته‌ای برسیم.