برنامه کامل نیم فصل اول لیگ هفدهم

0
170

رنامه نیم فصل اول هفدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام شد که براساس آن دیدار سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس در هفته دهم برگزار خواهد شد.

هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از روز پنجم مردادماه با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشی این مسابقات شامگاه یکشنبه برگزار شد.

به گزارش مهر؛ طی آن برنامه نیم فصل این دوره به شرح زیر اعلام شد.

هفته اول
* پیکان – پدیده
* صنعت نفت آبادن – استقلال تهران
* سیاه جامگان – ذوب آهن
* استقلال خوزستان – تراکتورسازی
* نفت تهران – سپیدرود رشت
* گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی جم
* پرسپولیس – فولاد خوزستان
* سپاهان – سایپا

هفته دوم
* پدیده – سپاهان
* سایپا – صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز
* استقلال تهران – استقلال خوزستان
* پارس جنوبی جم – پیکان
* فولاد خوزستان – نفت تهران
* سپیدرود رشت – سیاه جامگان
* تراکتورسازی – پرسپولیس

هفته سوم
* صنعت نفت آبادان – پدیده
* پیکان – ذوب آهن
* استقلال خوزستان – سایپا
* نفت تهران – پرسپولیس
* گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت
* استقلال تهران – تراکتورسازی
* سیاه جامگان – فولاد خوزستان
* سپاهان – پارس جنوبی جم

هفته چهارم
* پدیده – استقلال خوزستان
* پارس جنوبی جم – صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن – سپاهان
* سپیدرود رشت – پیکان
* تراکتورسازی – نفت تهران
* فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز
* سایپا – استقلال تهران
* پرسپولیس – سیاه جامگان

هفته پنجم
* استقلال تهران – پدیده
* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن
* استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم
* پیکان – فولاد خوزستان
* سیاه جامگان – نفت تهران
* سپاهان – سپیدرود رشت
* گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس
* سایپا – تراکتورسازی

هفته ششم
* پدیده – سایپا
* سپیدرود رشت – صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن – استقلال خوزستان
* پرسپولیس – پیکان
* نفت تهران – گسترش فولاد تبریز
* تراکتورسازی – سیاه جامگان
* فولاد خوزستان – سپاهان
* پارس جنوبی جم – استقلال تهران

هفته هفتم
* تراکتورسازی – پدیده
* صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان
* استقلال تهران – ذوب آهن
* استقلال خوزستان – سپیدرود رشت
* پیکان – نفت تهران
* سیاه جامگان – گسترش فولاد تبریز
* سپاهان – پرسپولیس
* سایپا – پارس جنوبی جم

هفته هشتم
* پارس جنوبی جم – پدیده
* پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن – سایپا
* فولاد خوزستان – استقلال خوزستان
* سیاه جامگان – پیکان
* نفت تهران – سپاهان
* سپیدرود رشت – استقلال تهران
* گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی

هفته نهم
* پدیده – ذوب آهن
* صنعت نفت آبادان – نفت تهران
* استقلال خوزستان – پرسپولیس
* پیکان – گسترش فولاد تبریز
* سایپا – سپیدرود رشت
* تراکتورسازی – پارس جنوبی جم
* استقلال تهران – فولاد خوزستان
* سپاهان – سیاه جامگان

هفته دهم
* سپیدرود رشت – پدیده
* سیاه جامگان – صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن – پارس جنوبی جم
* نفت تهران – استقلال خوزستان
* پیکان – تراکتورسازی
* گسترش فولاد تبریز – سپاهان
* فولاد خوزستان – سایپا
* پرسپولیس – استقلال تهران

هفته یازدهم
* تراکتورسازی – ذوب آهن
* سپاهان – پیکان
* استقلال تهران – نفت تهران
* پارس جنوبی جم – سپیدرود رشت
* صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز
* پدیده – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – سیاه جامگان
* سایپا – پرسپولیس

هفته دوازدهم
* پرسپولیس – پدیده
* پیکان – صنعت نفت آبادان
* سپیدرود – ذوب آهن
* گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان
* سپاهان – تراکتورسازی
* نفت تهران – سایپا
* سیاه جامگان – استقلال تهران
* فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم

هفته سیزدهم
* استقلال خوزستان – پیکان
* پدیده – نفت تهران
* تراکتورسازی – سپیدرود رشت
* استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز
* ذوب آهن – فولاد خوزستان
* صنعت نفت آبادان – سپاهان
* سایپا – سیاه جامگان
* پارس جنوبی جم – پرسپولیس

هفته چهاردهم
* سیاه جامگان – پدیده
* پرسپولیس – ذوب آهن
* سپاهان – استقلال خوزستان
* فولاد خوزستان – سپیدرود رشت
* صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی
* گسترش فولاد تبریز – سایپا
* پیکان – استقلال تهران
* نفت تهران – پارس جنوبی جم

هفته پانزدهم
* استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان
* سایپا – پیکان
* ذوب آهن – نفت تهران
* پدیده – گسترش فولاد تبریز
* تراکتورسازی – فولاد خوزستان
* استقلال تهران – سپاهان
* پارس جنوبی جم – سیاه جامگان
* سپیدرود رشت – پرسپولیس