برنامه کامل نیم فصل اول لیگ شانزدهم

0
173

برنامه مسابقات نیم فصل اول شانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مشخص شد که براساس آن در مهمترین دیدار نیم فصل استقلال و پرسپولیس در هفته ششم به مصاف هم می‌روند.

 مراسم قرعه کشی این دوره از مسابقات شامگاه سه شنبه برگزار شد و طی آن برنامه پانزده هفته اول این رقابتها مشخص شد. مهمترین دیدار نیم فصل اول بین تیم های استقلال و پرسپولیس در هفته ششم و روز ۲۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، برنامه کامل دیدارهای نیم فصل که از روز چهارم مرداد آغاز می شود و در آن نام تیم های میزبان اول آمده به شرح زیر است:

– هفته اول
* صبای قم – نفت آبادان
* سیاه‌جامگان – ذوب آهن اصفهان
* فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز
* تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
* استقلال – نفت تهران
* سایپا – پرسپولیس
* گسترش فولاد تبریز – پیکان
* سپاهان – پدیده

– هفته دوم
* پیکان – صبای قم
* ذوب آهن اصفهان – سایپا
* پرسپولیس – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – استقلال
* نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز
* نفت تهران – سپاهان
* ماشین‌سازی تبریز – گسترش فولاد تبریز
* پدیده – سیاه‌جامگان

– هفته سوم
* صبای قم – ماشین‌سازی تبریز
* فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان
* سپاهان – استقلال خوزستان
* تراکتورسازی تبریز – پیکان
* نفت تهران – پدیده
* سیاه‌جامگان – سایپا
* استقلال – نفت آبادان
* گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

– هفته چهارم
* پرسپولیس – صبای قم
* ذوب آهن اصفهان – گسترش فولاد تبریز
* سیاه‌جامگان – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – نفت تهران
* ماشین‌سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز
* نفت آبادان – سپاهان
* سایپا – پدیده
* پیکان – استقلال

– هفته پنجم
* صبای قم – ذوب آهن اصفهان
* فولاد خوزستان – سایپا
* پدیده – استقلال خوزستان
* تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس
* نفت تهران – نفت آبادان
* استقلال – ماشین‌سازی تبریز
* گسترش فولاد تبریز – سیاه‌جامگان
* سپاهان – پیکان

– هفته ششم
* سیاه‌جامگان – صبای قم
* ذوب آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز
* فولاد خوزستان – پدیده
* نفت آبادان – استقلال خوزستان
* پیکان – نفت تهران
* ماشین‌سازی تبریز – سپاهان
* سایپا – گسترش فولاد
* پرسپولیس – استقلال

– هفته هفتم
* صبای قم – سایپا
* استقلال – ذوب آهن اصفهان
* گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – پیکان
* تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان
* نفت تهران – ماشین‌سازی تبریز
* پدیده – نفت آبادان
* سپاهان – پرسپولیس

– هفته هشتم
* فولاد خوزستان – صبای قم
* ذوب آهن اصفهان – سپاهان
* ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان
* سایپا – تراکتورسازی تبریز
* پرسپولیس – نفت تهران
* سیاه‌جامگان – استقلال
* پیکان – نفت آبادان
* گسترش فولاد تبریز – پدیده

– هفته نهم
* صبای قم – گسترش فولاد تبریز
* نفت تهران – ذوب آهن اصفهان
* تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – پرسپولیس
* نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز
* سپاهان – سیاه‌جامگان
* استقلال – سایپا
* پدیده – پیکان

– هفته دهم
* صبای قم – پدیده
* ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان
* فولاد خوزستان – استقلال
* گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز
* سیاه‌جامگان – نفت تهران
* ماشین‌سازی تبریز – پیکان
* پرسپولیس – نفت آبادان
* سایپا – سپاهان

– هفته یازدهم
* تراکتورسازی تبریز – صبای قم
* نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان
* سپاهان – فولاد خوزستان
* استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان
* نفت تهران – سایپا
* پدیده – ماشین‌سازی تبریز
* استقلال – گسترش فولاد تبریز
* پیکان – پرسپولیس

– هفته دوازدهم
* صبای قم – استقلال
* ذوب آهن اصفهان – پیکان
* فولاد خوزستان – نفت تهران
* سایپا – استقلال خوزستان
* تراکتورسازی تبریز – پدیده
* پرسپولیس – ماشین‌سازی تبریز
* سیاه‌جامگان – نفت آبادان
* گسترش فولاد تبریز – سپاهان

– هفته سیزدهم
* سپاهان – صبای قم
* ماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان
* استقلال خوزستان – فولاد خوزستان
* استقلال – تراکتورسازی تبریز
* نفت تهران – گسترش فولاد تبریز
* پیکان – سیاه‌جامگان
* نفت آبادان – سایپا
* پدیده – پرسپولیس

– هفته چهاردهم
* صبای قم – نفت تهران
* ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس
* فولاد خوزستان – نفت آبادان
* گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان
* تراکتورسازی تبریز – سپاهان
* سیاه‌جامگان – ماشین‌سازی تبریز
* سایپا – پیکان
* استقلال – پدیده

– هفته پانزدهم
* استقلال خوزستان – صبای قم
* پدیده – ذوب آهن اصفهان
* پیکان – فولاد خوزستان
* نفت تهران – تراکتورسازی تبریز
* ماشین‌سازی تبریز – سایپا
* پرسپولیس – سیاه‌جامگان
* نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز
* سپاهان – استقلال