برنامه کامل لیگ هجدهم

0
214

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم، برنامه کامل فصل جدید این رقابت‌ها مشخص شد.

 مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم شب (پنج‌شنبه) در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خودشان را در ۳۰ هفته این رقابت‌ها شناختند. طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ، فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می‌شود. هم‌چنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

(تیم‌های سمت چپ، میزبان و تیم‌های سمت راست، مهمان هستند)

هفته اول

سپیدرود رشت – سایپا

استقلال خوزستان  –گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – نساجی مازندران

پرسپولیس  –پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز  –نفت مسجدسلیمان

پیکان  –استقلال

پارس جنوبی  –فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان – سپاهان

هفته دوم

سپاهان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – صنعت‌نفت آبادان

استقلال  –ذوب‌آهن

پدیده مشهد  –استقلال خوزستان

سایپا  –پیکان

نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی

نساجی مازندران  –تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان – پرسپولیس

هفته سوم

سپیدرود رشت  –گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – سایپا

صنعت‌نفت آبادان  –پدیده مشهد

فولاد خوزستان  –نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز  –استقلال

پرسپولیس  –استقلال خوزستان

پارس جنوبی  –نساجی مازندران

پیکان – سپاهان

هفته چهارم

پدیده مشهد  –سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز  –پیکان

سپاهان  –ذوب‌آهن

سایپا – تراکتورسازی تبریز

نفت مسجدسلیمان  –پرسپولیس

استقلال  –پارس جنوبی

استقلال خوزستان  –صنعت‌نفت آبادان

نساجی مازندران – فولاد خوزستان

هفته پنجم

سپیدرود رشت  –استقلال خوزستان

ذوب‌آهن  –گسترش فولاد تبریز

پیکان  –پدیده مشهد

پارس جنوبی – سایپا

نفت مسجدسلیمان  –نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز  –سپاهان

فولاد خوزستان  –استقلال

پرسپولیس – صنعت‌نفت آبادان

هفته ششم

صنعت‌نفت آبادان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز  –تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد  –ذوب‌آهن

سایپا – فولاد خوزستان

استقلال – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران  –پرسپولیس

سپاهان  –پارس جنوبی

استقلال خوزستان – پیکان

هفته هفتم

سپیدرود رشت  –پرسپولیس

پارس جنوبی  –گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز  –پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان  –سایپا

استقلال  –نساجی مازندران

فولاد خوزستان  –سپاهان

پیکان – صنعت‌نفت آبادان

هفته هشتم

سپیدرود رشت  –پیکان

گسترش فولاد تبریز  –فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان  –ذوب‌آهن

پدیده مشهد  –پارس جنوبی

سایپا  –نساجی مازندران

سپاهان  –نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان  –تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – استقلال

هفته نهم

ذوب‌آهن  سپیدرود رشت

نفت مسجدسلیمان  –گسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان  –پدیده مشهد

استقلال  –سایپا

تراکتورسازی تبریز  –صنعت‌نفت آبادان

پیکان – پرسپولیس

پارس جنوبی  –استقلال خوزستان

نساجی مازندران – سپاهان

هفته دهم

سپیدرود رشت  –تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز –  نساجی مازندران

پیکان – ذوب‌آهن

پدیده مشهد – نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – سایپا

سپاهان – استقلال

صنعت‌نفت آبادان –  پارس جنوبی

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

هفته یازدهم

ذوب‌آهن – پرسپولیس

سایپا  –سپاهان

نفت مسجدسلیمان  –استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز  –پیکان

استقلال  –گسترش فولاد تبریز

پارس جنوبی  –سپیدرود رشت

نساجی مازندران  –پدیده مشهد

فولاد خوزستان – صنعت‌نفت آبادان

هفته دوازدهم

سپیدرود رشت – فولاد خوزستان

گسترش فولاد تبریز – سایپا

ذوب‌آهن  –تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد  –استقلال

پرسپولیس  –سپاهان

صنعت‌نفت آبادان  –نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان  –نساجی مازندران

پیکان – پارس جنوبی

هفته سیزدهم

سایپا  –پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان  –سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز  –پرسپولیس

استقلال  –استقلال خوزستان

پارس جنوبی – ذوب‌آهن

سپاهان  –گسترش فولاد تبریز

نساجی مازندران – صنعت‌نفت آبادان

فولاد خوزستان – پیکان

هفته چهاردهم

سپیدرود رشت  –نساجی مازندران

ذوب‌آهن  –فولاد خوزستان

پدیده مشهد  –سپاهان

تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی

پرسپولیس  –گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت آبادان  –استقلال

استقلال خوزستان  –سایپا

پیکان – نفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد تبریز  –پدیده مشهد

سایپا  –صنعت‌نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان  –ذوب‌آهن

استقلال  –سپیدرود رشت

پارس جنوبی  –پرسپولیس

سپاهان  –استقلال خوزستان

نساجی مازندران  –پیکان

فولاد خوزستان  –تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم

سایپا – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان

نساجی مازندران  ذوب‌آهن

پدیده مشهد – پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان – تراکتورسازی تبریز

استقلال – پیکان

فولاد خوزستان – پارس جنوبی

سپاهان – صنعت‌نفت آبادان

هفته هفدهم

سپیدرود رشت – سپاهان

صنعت‌نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – استقلال

استقلال خوزستان – پدیده مشهد

پیکان – سایپا

پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز – نساجی مازندران

پرسپولیس – فولاد خوزستان

 

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت

سایپا – ذوب‌آهن

پدیده مشهد – صنعت‌نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان

استقلال – تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان – پرسپولیس

نساجی مازندران – پارس جنوبی

سپاهان – پیکان

 

هفته نوزدهم

سپیدرود رشت – پدیده مشهد

پیکان – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – سایپا

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان

پارس جنوبی – استقلال

صنعت‌نفت آبادان – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

 

هفته بیستم

استقلال خوزستان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – ذوب‌آهن

پدیده مشهد – پیکان

سایپا – پارس جنوبی

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – تراکتورسازی تبریز

استقلال – فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان – پرسپولیس

 

هفته بیست‌ و یکم

سپیدرود رشت – صنعت‌نفت آبادان

تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – پدیده مشهد

فولاد خوزستان – سایپا

نفت مسجدسلیمان – استقلال

پرسپولیس – نساجی مازندران

پارس جنوبی – سپاهان

پیکان – استقلال خوزستان

 

هفته بیست‌ و دوم

پرسپولیس – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – ذوب‌آهن

پدیده مشهد – تراکتورسازی تبریز

سایپا – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – استقلال

سپاهان – فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان – استقلال خوزستان

 

هفته بیست‌و سوم

پیکان – سپیدرود رشت

فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – صنعت‌نفت آبادان

پارس جنوبی – پدیده مشهد

نساجی مازندران – سایپا

نفت مسجدسلیمان – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

استقلال – پرسپولیس

 

هفته بیست‌ و چهارم

سپیدرود رشت – ذوب‌آهن

گسترش فولاد تبریز – نفت مسجدسلیمان

پدیده مشهد – فولاد خوزستان

سایپا – استقلال

صنعت‌نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – پیکان

استقلال خوزستان – پارس جنوبی

سپاهان – نساجی مازندران

 

هفته بیست‌ و پنجم

تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت

نساجی مازندران – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – پیکان

نفت مسجدسلیمان – پدیده مشهد

سایپا – پرسپولیس

استقلال – سپاهان

پارس جنوبی – صنعت‌نفت آبادان

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

 

هفته بیست‌ و ششم

پرسپولیس – ذوب‌آهن

سپاهان – سایپا

استقلال خوزستان – نفت مسجدسلیمان

پیکان – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – استقلال

سپیدرود رشت – پارس جنوبی

پدیده مشهد – نساجی مازندران

صنعت‌نفت آبادان – فولاد خوزستان

 

هفته بیست‌ و هفتم

فولاد خوزستان – سپیدرود رشت

سایپا – گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز – ذوب‌آهن

استقلال – پدیده مشهد

سپاهان – پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان – صنعت‌نفت آبادان

نساجی مازندران – استقلال خورستان

پارس جنوبی – پیکان

 

هفته بیست‌ و هشتم

پدیده مشهد – سایپا

سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان – استقلال

ذوب‌آهن – پارس جنوبی

گسترش فولاد تبریز – سپاهان

صنعت‌نفت آبادان – نساجی مازندران

پیکان – فولاد خوزستان

 

هفته بیست‌ و نهم

نساجی مازندران – سپیدرود رشت

فولاد خوزستان – ذوب‌آهن

سپاهان – پدیده مشهد

پارس جنوبی – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

استقلال – صنعت‌نفت آبادان

سایپا – استقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان–  پیکان

 

هفته سی‌ام

پدیده مشهد – گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت آبادان – سایپا

ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشت – استقلال

پرسپولیس – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – سپاهان

پیکان – نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

به گزارش ایسنا، در برنامه‌ ارائه شده در مراسم قرعه‌کشی، تیم‌های میزبان و مهمان با هم مغایرت داشتند که سازمان لیگ با انتشار برنامه زیر، ترتیب درست تیم‌های میزبان و مهمان را مشخص کرد.