برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا به همراه ساعت و مکان

0
200

ساعت و مکان بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب مشخص شد.

 برنامه لیگ قهرمانان آسیا (فصل ۲۰۱۹) به این شرح است:

گروه A: ذوب آهن ایران، النصر عربستان، الزوراء عراق و الوصل امارات

گروه B: الاتحاد عربستان، الوحده امارات، لوکومتیومسکو، الریان قطر

گروه C: استقلال ایران، الهلال عربستان، العین امارات و الدوحیل قطر

گروه D:پرسپولیس ایران، السد قطر، الاهلی عربستان و پاختاکور ازبکستان

هفته نخست

دوشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

لوکومتیو ازبکستان – الوحده امارات / ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه لوکومتیو

ذوب آهن ایران – الزوراء عراق / ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه فولادشهر

الوصل امارات – النصر عربستان / ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه زئبیل

الاتحاد عربستان – الریان قطر / ساعت ۲۱:۰۵ – ورزشگاه ملک عبدالله

سه‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

پرسپولیس ایران – پاختاکور ازبکستان / ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه آزادی

الدوحیل قطر – استقلال ایران / ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

العین امارات – الهلال عربستان / ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه هزاع بن زائد

الاهلی عربستان – السد قطر / ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه ملک عبدالله

هفته دوم

دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

النصر عربستان – ذوب آهن ایران / ساعت ۱۵:۳۰

الریان قطر – لوکوموتیو ازبکستان / ساعت ۱۹:۰۵ – ورزشگاه محمد بن علی

الزوراء عراق – الوصل امارات / ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه کربلا

الوحده امارات – الاتحاد عربستان / ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه آل نهیان

سه شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

پاختاکور ازبکستان – الاهلی عربستان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پاختاکور

استقلال ایران – العین امارات / ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه آزادی

السد قطر – پرسپولیس ایران / ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه جاسم بن حمد

الهلال عربستان – الدوحیل قطر / ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه ملک سعود

هفته سوم

دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

النصر عربستان – الزوراء عراق / ساعت ۲۱:۴۵ – ورزشگاه ملک فهد

الدوحیل قطر – العین امارات / ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

الوصل امارات – ذوب آهن ایران / ساعت ۲۰:۱۰ – ورزشگاه زئبیل

استقلال ایران – الهلال عربستان / ساعت ۲۱:۳۰ – ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه

سه شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

پاختاکور ازبکستان – السد قطر / ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه پاختاکور

الریان قطر – الوحده امارات / ساعت ۱۹:۰۵ – ورزشگاه محمد بن علی

پرسپولیس ایران – الاهلی عربستان / ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه زئبیل امارات

الاتحاد عربستان – لوکوموتیو ازبکستان / ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه ملک فهد

هفته چهارم

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

الاهلی عربستان – پرسپولیس ایران / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه مکتوم بن راشد

لوکوموتیو ازبکستان – الاتحاد عربستان / ساعت ۱۸:۰۰ ورزشگاه لوکوموتیو

الوحده امارات – الریان قطر / ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه آل نهیان

السد قطر – پاختاکور ازبکستان / ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه جاسم بن حمد

سه شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ذوب آهن ایران – الوصل امارات / ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه فولادشهر

الزوراء عراق – النصر عربستان / ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه کربلا

الهلال عربستان – استقلال ایران / ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

العین امارات – الدوحیل قطر / ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه هزاع بن زائد

هفته پنجم

دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاختاکور ازبکستان – پرسپولیس ایران / ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه پاختاکور

استقلال ایران – الدوحیل قطر / ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه آزادی

السد قطر – الاهلی عربستان / ساعت ۲۳:۱۵ ورزشگاه جاسم بن حمد

الهلال عربستان – العین امارات / ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ملک سعود

سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

النصر عربستان – الوصل امارات / ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه ملک فهد

الریان قطر – الاتحاد عربستان / ساعت ۲۳:۰۰ – ورزشگاه محمد بن علی

الزوراء عراق – ذوب آهن ایران / ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه کربلا

الوحده امارات – لوکوموتیو ازبکستان / ساعت ۱۹:۳۵– ورزشگاه آل نهیان

هفته ششم

دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرسپولیس ایران – السد قطر / ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه آزادی

العین امارات – استقلال ایران / ساعت ۲۲:۳۰ – ورزشگاه هزاع بن زائد

الدوحیل قطر – الهلال عربستان / ساعت ۲۲:۳۰ – ورزشگاه جاسم بن حمد

الاهلی عربستان – پاختاکور ازبکستان / ساعت ۲۳:۵۰ – ورزشگاه ملک فهد

به گزارش ایسنا،سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

الاتحاد عربستان – الوحده امارات / ساعت ۰۰:۰۰ بامداد سه شنبه – ورزشگاه ملک فهد

لوکومتیو ازبکستان – الریان قطر / ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه لوکوموتیو

الوصل امارات – الزوراء عراق / ساعت ۲۰:۲۵ – ورزشگاه الزئبیل

ذوب آهن ایران – النصر عربستان / ساعت ۲۱:۳۰