برنامه کامل دور رفت لیگ نوزدهم فوتبال

0
175

قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر در حالی انجام شد که سازمان لیگ برتر در اقدامی عجیب و بی سابقه هنوز زمان آغاز این دوره از مسابقات را مشخص نکرده است.

به گزارش مهر؛ قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر شامگاه روز سه شنبه در مشهد برگزار شد و براساس قرعه مشخص شده برنامه این مسابقات در دور رفت به شرح زیر است:

هفته اول:
* پرسپولیس – پارس جنوبی جم(بازی افتتاحیه در ورزشگاه آزادی)
* ماشین سازی تبریز – استقلال تهران
* نفت مسجدسلیمان – تراکتور
* ذوب آهن – سایپا 
* گل گهر سیرجان – نساجی مازندران 
* شاهین شهرداری بوشهر – سپاهان اصفهان
* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
* پیکان تهران – شهر خودرو مشهد

هفته دوم:
* تراکتور تبریز – پرسپولیس تهران 
* پارس جم – ذوب آهن اصفهان 
* استقلال تهران – فولاد خوزستان
* سایپا تهران – گل گهر سیرجان
* نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
* شهرخودرو مشهد – شاهین بوشهر
* سپاهان اصفهان – ماشین سازی تبریز
* نساجی مازندران – پیکان تهران 

هفته سوم:
* ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز
* نفت مسجدسلیمان – استقلال تهران 
* گل گهر سیرجان – پارس جم
* شاهین بوشهر – پیکان تهران 
* فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان 
*  سایپا تهران – نساجی مازندران 
* ماشین سازی – شهرخودرو مشهد
* پرسپولیس – صنعت نفت آبادان 

هفته چهارم:
* تراکتور تبریز – گل گهر سیرجان 
* نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان 
* استقلال تهران – پرسپولیس 
* سپاهان – نفت مسجدسلیمان 
* نساجی مازندران – شاهین بوشهر
* شهر خودرو مشهد – فولاد خوزستان
* پارس جنوبی جم – سایپا تهران 
* پیکان تهران – ماشین سازی تبریز

هفته پنجم:
* سایپا تهران – تراکتور تبریز
* ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران
* گل گهرسیرجان – نفت آبادان 
* نفت مسجدسلیمان – شهرخودرو
* ماشین سازی تبریز – شاهین بوشهر
* پرسپولیس تهران – سپاهان اصفهان
* فولاد خوزستان – پیکان تهران 
* پارس جنوبی جم – نساجی مازندران 

هفته ششم:
* تراکتور تبریز – پارس جنوبی جم
* استقلال تهران – گل گهر سیرجان
* پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان
* شاهین بوشهر – فولاد خوزستان
* نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز
* شهر خودرو مشهد – پرسپولیس تهران
* نفت آبادان – سایپا تهران 

هفته هفتم:
* نساجی مازندران – تراکتور تبریز
* ذوب آهن اصفهان – شهر خودرو مشهد
* سایپا تهران – استقلال تهران 
* گل گهرسیرجان – سپاهان اصفهان
* نفت مسجدسلیمان – شاهین بوشهر
* ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان
* پرسپولیس تهران – پیکان تهران
* پارس جنوبی جم – نفت آبادان 

هفته هشتم:
* نفت آبادان – تراکتور تبریز
* استقلال تهران – پارس جنوبی جم
* شهرخودرو مشهد – گل گهر سیرجان
* ماشین سازی تبریز – نفت مسجدسلیمان
* شاهین بوشهر – پرسپولیس تهران
* سپاهان اصفهان – سایپا تهران
* فولاد خو زستان – نساجی مازندران

هفته نهم:
* تراکتور سازی تبریز – استقلال تهران
* ذوب آهن اصفهان- شاهین بوشهر
* گل گهر سیرجان- پیکان تهران
* نفت مسجد سلیمان-فولاد خوزستان
* پارس جنوبی جم-سپاهان اصفهان
* نساجی مازندران-نفت آبادان
* سایپای تهران-شهر خودروی مشهد
* پرسپولیس تهران-ماشین سازی تبریز

هفته دهم:
* سپاهان اصفهان-تراکتور تبریز
* ماشین سازی تبریز-ذوب آهن اصفهان
* استقلال تهران-نفت آبادان
* شاهین بوشهر-گل گهر سیرجان
 * نفت مسجد سلیمان-نساجی مازندران
* فولاد خوزستان-پرسپولیس تهران
* شهر خودروی مشهد-پارس جنوبی جم
پیکان تهران-سایپای تهران

هفته یازدهم:
* نساجی مازندران-استقلال تهران
* پرسپولیس تهران-نفت مسجد سلیمان
* سایپای تهران-شاهین بوشهر
* نفت آبادان-سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان
* تراکتور تبریز-شهر خودروی مشهد
* گل گهر سیرجان-ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم-پیکان تهران

هفته دوازدهم:
* پیکان تهران-تراکتور تبریز
* نفت مسجد سلیمان-ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان-استقلال تهران
* فولاد خوزستان- گل گهر سیرجان
* پرسپولیس تهران-نساجی مازندران
* شاهین بوشهر-پارس جنوبی جم
* ماشین سازی تبریز-سایپای تهران
* شهر خودروی مشهد-نفت آبادان

هفته سیزدهم:
* گل گهر سیرجان-نفت مسجد سلیمان
* تراکتور تبریز-شاهین بوشهر
* نساجی مازندران-سپاهان اصفهان
* سایپای تهران-فولاد خوزستان
* استقلال تهران-شهر خودروی مشهد
* ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران
* پارس جنوبی جم-ماشین سازی تبریز
* نفت آبادان-پیکان تهران

هفته چهاردهم:
* ماشین سازی تبریز-تراکتور تبریز
* پیکان تهران-استقلال تهران
* پرسپولیس تهران-گل گهر سیرجان
* شهر خودروی مشهد-سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان-نساجی مازندران
* فولاد خوزستان-پارس جنوبی جم
* نفت مسجد سلیمان-سایپا تهران
* شاهین بوشهر-نفت آبادان

هفته پانزدهم:
* گل گهر سیرجان-ذوب آهن اصفهان
* پارس جنوبی جم-نفت مسجد سلیمان
* استقلال تهران-شاهین بوشهر
* تراکتور تبریز-فولاد خوزستان
* نساجی مازندران-شهر خودرو مشهد
* سایپا تهران-پرسپولیس تهران
* نفت آبادان-ماشین سازی تهران
* سپاهان اصفهان-پیکان تهران