برنامه خاموشی برق خانه‌ها در سراسر کشور لغو شد

0
257

روزنامه آیندگان – ۲۶ تیر ۱۳۵۵