برنامه خاموشی برق خانه‌ها در سراسر کشور لغو شد

0
43

روزنامه آیندگان – ۲۶ تیر ۱۳۵۵