خانه برد پیت و آنجلیناجولی در افتتاحیه فیلم‌شان.. Another-photo-of-Brad-Pitt-and-Angelina-Jolie_gallery_primary

Another-photo-of-Brad-Pitt-and-Angelina-Jolie_gallery_primary

Angelina-Jolie-looks-off-into-the-crowd_gallery_primary
Back-to-Angelina-Jolie_gallery_primary

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه