برای اولین بار؛ منع استفاده از تلفنهای همراه در یکی از خطوط هوایی دنیا لغو شد..

0
204

خطوط هوایی بریتانیا به زودی به نخستین خطوط هوایی اروپایی تبدیل می شود که مسافران آن از هنگام بلند شدن هواپیما با محدودیت خاموش کردن تلفنهای همراه و سایر دستگاه های خود رو به رو نیستند.

به گزارش مهر، از روز اول ژوئیه ( 10 تیرماه) وقتی که یکی از هواپیماهای خطوط هوایی بریتانیا بلند می شود و به ارتفاع مورد نظر می رسد، مسافران می توانند از دستگاه های الکترونیکی خود استفاده کنند و نیازی نیست که در انتظار فرود هواپیما تمام دستگاه های الکترونیکی خود را خاموش نگاه دارند.

خطوط هوایی سایر کشورها نیز تا چندی دیگر این قوانین را تسهیل خواهند کرد.

مسافران به طور عمومی از استفاده وسائل الکترونیک خود در هواپیما منع می شوند، چرا که بیم اختلال در سیستم هواپیما به ویژه هنگام بلند شدن و فرود آمدن وجود دارد.

mobil-plane

قوانین جدید خطوط هوایی بریتانیا استفاده از تلفنهای همراه را درست پس از بلند شدن مجاز کرده است، اما این تغییر قوانین بر زمانی که هواپیما در حال بلند شدن بوده، تأثیرگذار نیست. هنگامی که هواپیما در حال بلند شدن است و تا پیش از رسیدن به ارتفاع 3050 متری استفاده از تلفنهای همراه و دستگاه های الکترونیکی همچنان ممنوع است.

این تغییر قوانین در ایالات متحده هنوز درحال بحث و بررسی است.

اختلال الکترومغناطیسی در سیستمهای هواپیما متداول ترین استدلالی است که در رابطه با ممنوعیت تلفنهای همراه و سایر دستگاه های الکترونیکی مطرح می شود. از بعد نظری، فرستنده های رادیویی فعال چون تلفنهای همراه، واکی تاکی، رایانه های قابل حمل و یا دستگاه های بازی می توانند در این سیستم ها اختلال ایجاد کند. دستگاه الکترونیکی غیر فرستنده ای نیز تشعشع الکترومغناطیسی صادر می کند اگرچه سطح قدرت آن کمتر است و دید نظری می توانند بر سیستم های الکترونیک هواپیما تأثیرگذار باشد.