“بدلی” به جای یک مترسک، نوبت تک تک تان می رسد؛ دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
261

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

درست است؛ همان گونه که برخی کارشناسان ارزیابی کردند، دلقکی که به عنوان رهبر روی صحنه آوردند، بدلی بیش نیست. راه رفتن سر حال و سریع و بدون مشکل که مشخصاً می رساند بدلش سال ها جوانتر است و بیمار هم نیست. تکان های های غیرطبیعی دست راست موقع قدم زدن که قبلاً سابقه نداشته است و حرکت ناخواسته دست راست گاه و بیگاه نیز. صداگذاری روی نطق زنده، به طوری که هیچ صدای محیطی به گوش نمی رسد. تصویر فیلمبرداری از سه بدلی نیز که در حال تمرین حرکات موقع زیارت قبر امام هشتم بودند (توسط نفوذی های امام زمانی) به بیرون درز کرد تا به مردم بفهمانند دلقکانی که در تمام این سال ها به عنوان رهبر روی صحنه می نشانند، مترسکی زیر دست “سرویس زیتون” بیش نیستند.

سخنان پزشک سابق اش در جمع خودی ها نیز که گفته رهبر واقعی سال ها پیش مرده است، “مستند و صحیح” است. چون او سرطان خون داشت و سال ها پیش مرده و دلقک قبلی که اخیراً توسط سرویس زیتون به درک واصل شد، بدلی بیش نبود. قرار بود شخصی جدید به جای دلقک قبلی روی صحنه معرفی و گمارده شود، اما بدشانسی آوردند و ماجرای قیام مردمی همزمان شد. مدتی نیز که زمان برد تا بدل جدید را رونمایی کنند، مشغول آماده کردن اش در پشت صحنه بودند. اگر درک جایگزینی یک بدل برای بسیاری از مردم ایران اهمیت ندارد، چون روضه خوانی بی سواد که حتی دوره آموزش حوزه خود را کامل نگذرانده (حتی حجت الاسلام نیز نبود) اساساً تخصصی ندارد که با بدل تفاوت کند، اما برای “اندک ناآگاهانه وابسته حکومتی” که هنوز او را مشروع می دانند، بسیار مهم است که نه فقط قانون اساسی “نقض شده” و نظام همان مشروعیت قلابی اش نزد حکومتی ها را از دست داده، بلکه “صحنه گردانان اصلی اساساً کسان دیگری هستند” که اسلام، دموکراسی، قانون اساسی و رهبر مشروع تنها برای شان ملعبه ای بیش نیست و بدانند که هر کسی که بدین حرامزادگان چسبیده باشد، بزودی به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد (به همگان اطلاع رسانی گسترده کنید، تا جای تردیدی باقی نماند). هر یک در زمان مقرر. حجت تمام.