بختیار: نه با شاه سازش می‌کنم نه با خمینی

0
223

روزنامه کیهان – ۱۵ بهمن ۱۳۵۷