بختیار: مبارزه می کنم، اگرچه قربانی دیکتاتوری جدید شوم

0
140

بازخوانی تاریخ؛ نقدیم به نسل جوان

نوزدهم بهمن ١٣۵٧

 

بختیار اعلام کرد که در برابر هیتلر، فرانکو و محمد رضا شاه ایستادگی کرده و در برابر خمینی و بازرگان نیز مقاومت می کند. وی افزود که تسلیم زور و سر و صدا نمی شود، ولی رای ملت هر چه باشد اگر در انتخاباتی آزاد و واقعی عنوان شود، مورد تایید اوست.

نخست وزیر ایران گفت: » من به رای مردم احترام می گذارم ولی مردم باید در محیطی دموکرات رای بدهند نه در محیط خفقان و ترور. آوردن مردم به خیابان ها مطلب دیگری است. مردم در خیابانها فریاد می زنند و شعار می دهند در حالی که به طور صحیح معنای آنرا نمی دانند. همه جا تعطیل است و مشارکت در این تظاهرات نوعی تفریح شده. اما مردم حق دارند در آرامش و با تشکیل احزاب سیاسی که به طور دموکراتیک تشکیل شده باشد، نظر خودر ا بیان دارند. آرای این مردم محترم است و من نخستین کسی هستم که در برابر آن تعظیم می کنم.» بختیار در باره انتخابات عمومی که قرار است در ماه ژوئن انجام شود گفت که حاضر است تاریخ این رای گیری را جلو بیاندازد. وی گفت برگزاری یک رفراندوم در محیط آرام و دموکراتیک را نیز می پذیرد ولی در صورت ادامه شورش های خیابانی با آن مخالفت خواهد کرد.

بختیار گفت: » آزادی این نیست که مردم دارند. آزادی به آنها داده شده اما برای چه؟ ما هجده ماه پیش برای به دست آوردن محلی برای حزب خود مبارزه می کردیم. ما هجده ماه پیش برای تشکیل جبهه ملی مبارزه می کردیم. چرا همین رهبران در چهارچوب قانون اساسی برای فعالیت حزبی کاری نمی کنند؟» وی افزود: » دموکراسی بدون احزاب سیاسی مطلقا وجود نخواهد داشت و وقتی حزب نباشد دیکتاتوری مستقر خواهد شد.» او گفت، مخالفان او فاقد برنامه هستند و فقط شعار به مردم عرضه می کنند و اگر هم برنامه ای هم داشته باشند، عتیقه و قرون وسطایی است.

شاپور بختیار در این مصاحبه گفت: » من در چهار هفته حکومت خود خیلی از کارها را که در پنجاه سال نشده انجام دادم و باز هم می مانم مبارزه می کنم، اگرچه قربانی دیکتاتوری و خفقان طرف جدید شوم. با اختناق شاه جنگیدم، با اختناق این سو نیز مبارزه می کنم.» بختیار در باره روابط خود با بازرگان گفت که از نظر شخصی برای او احترام قایل است، اما معتقد است که بازرگان گرفتار وضعی شده که نمی تواند آزادانه عقیده خود را بیان کند و فاقد آزادی است. وی گفت که حاضر به قبول هر نوع همکاری و ائتلاف با بازرگان هست ولی بازرگان را به عنوان یک شخص می پذیرد نه نخست وزیر و تکرار کرد که یک کشور، یک دولت بیشتر ندارد.

شاپور بختیار اعلام کرد که، ارتش از دولت او دستور می گیرد و خود راسا دخالتی در سیاست نمی کند. دکتر بختیار تاکید کرد که با شاه هیچگونه تماسی ندارد و در مورد آیت الله خمینی گفت حاضرم دور قم را دیواری بکشم و آنرا به صورت واتیکان تازه ای درآورم. اگر با داشتن واتیکان می شود مملکت را اداره کرد حاضرم این کار را بکنم. بختیار ضمن شمردن کارهای خود گفت طی چهار هفته که مسئول کار شده است حداکثر کوشش او این است که از خونریزی جلوگیری کند و هیچ توافقی پشت پرده ندارد.