بحثی درباره انفجار در لوله های زیر آبی نورد استریم، بقلم فرامرز دادرس، کارشناس مسائل اطلاعات و امنیت

0
313

به دلیل پیچیده بودن مسأله و عدم دسترسی به منطقه و کمبود اطلاعات تکنیکی و اطلاعاتی، اغلب تحلیل گران فقط با اشاره به این مطلب استدلال می کنند که روسیه با قطع اعلام شده و عمدی ارسال انرژی فسیلی به اروپا، نیازی به خرابکاری و انفجار در خطوط لوله نورد استریم نداشته و بنابراین کار آمریکا می باشد.

البته این نوع تحلیل‌ها از ساده‌ترین روش‌ها می‌باشد و اتفاقاً بسیار رایج است، ولی بسیاری از موارد مهم در نظر گرفته نمی شود. در اصل این خرابکاری برای به زانو در آوردن صنایع و اقتصاد آلمان انجام شده است.

اقتصاد آلمان که اقتصاد برتر حوزه اروپا، جهان و ناتو می باشد آمادگی تغییر فنی سیستم های صنعتی و کارخانجات خود را نداشت و هنوز نیاز به زمان دارد و تا آن زمان آسیب های فراوانی را متحمل خواهد شد. افزایش نرخ رسمی تورم آلمان هم اکنون نزدیک به دو برابر فرانسه است و آخرین آمار ها بیش از ده درصد را نشان می دهد که رقم واقعی به مراتب بیشتر از این ده درصد است.

آلمان قصد دارد با افزایش بودجه نظامی ارتش خود را قوی ترین ارتش اروپا بکند و لیاقت این کار را دارد. اینکه بگوئیم کار آمریکا است ساده ترین تحلیل می باشد.

بایستی بررسی کرد که آیا آمریکا که هم پیمان پیمان ناتو با بیست و هفت کشور اروپای غربی و شرقی است چنین خیانتی به هم پیمانان نظامی خود انجام می دهد؟ بعید است که سازمان های اطلاعاتی بیست و هفت کشور اروپا و فنلاند و سوئد که در انتظار پیوستن به ناتو هستند و نزدیک به منطقه انفجار می باشند نهایتاً نفهمند که کار آمریکا بوده است. اگر مشخص شد فاجعه اعتمادی بوجود خواهد آمد و ناتو از هم پاشیده خواهد شد.

ناتویی که آمریکا قصد دارد نه تنها آن را زنده کند بلکه شمار کشورها را افزایش دهد. اما چرا اغلب تحلیلگران، پوتین و روسیه را مانند یک سیاستمدار و یک کشور اروپای غربی می‌پندارند؟ و تصور می کنند که پوتین و روسیه در یک موضوع و مشکل رفتاری شبیه یک کشور اروپای غربی و یا یک سیاستمدار از نوع آنها انجام خواهد داد؟

روسیه خلاف آنچه پنداشته می‌شود از نظر فرهنگی، تربیتی و اخلاقی یک کشور اروپائی نیست، کالباس و مشروب خوردن و پیرو مسیحیت بودن آن هم از نوع خشن آن دلیلی بر شباهت با بخش غربی اروپا ندارد.

فاکتور انتقام‌جوئی، خشونت، کینه، نفرت و برتری نژاد و مذهبی ارتدوکسی از شاخصه‌های روس‌ها و اصولاً منطقه اسلاو نشین‌ها می‌باشند.

در فرهنگنامه زبان فرانسه از واژه ارتدوکس! مترادف تندرو! استفاده می‌شود و مثلاً گفته می شود: یهودی ارتودوکس! یعنی یهودی تندرو.

حال چرا این مورد در نظر گرفته نمی شود که اصولاً روسیه و پوتین با انفجار لوله های نورد استریم در نزدیکی سوئد، قصد تهدید و انتقام‌جویی از پیوستن سوئد به ناتو را دارند؟ چرا این مورد در نظر گرفته نمی شود که امکان دارد الیگارش های نیمه متمدن روس که ثروت هایشان در جریان تجاوز به اوکراین از سوی کشور های اتحادیه اروپا مصادره شده است و اغلب آنان در زمینه انرژی، نفت و گاز صاحب تجربه میباشند و از این راه مال اندوزی کرده اند ، عامل انفجار نبوده اند؟

چرا این مسأله در نظر گرفته نمی شود که پوتین در داخل سیستم دیکتاتوری خود و تشکیلات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی روسیه دارای مخالفینی قدرتمند است و دشمنان قسم خورده دارد؟ از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین بیش از ده ها الیگارش روس و خانواده هایشان به طرز فجیعی کشته شدند و کسی جز پوتین و باند او مسئول نبوده‌اند.