با حکمی از سوی ظریف؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه شد

0
141

بهرام قاسمی با صدور حکمی از سوی ظریف به عنوان سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی منصوب شد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را بعنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت های سفیر جمهوری اسلامی در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهشهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

جابری انصاری رئیس قبلی مرکز دیپلماسی هم به عنوان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه به جای حسین امیر عبداللهیان منصوب شد.

به گزارش مهر؛ ظریف همچنین امروز در حکمی سید محمد کاظم سجادپور را بعنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.