با تلسکوپ کپلر؛ ناسا ۱۰ سیاره مشابه زمین کشف کرد

0
225

اطلاعات منتشر شده سازمان ناسا نشان می دهد تلسکوپ کپلر ۲۱۹ سیاره احتمالی را کشف کرده که ۱۰ مورد آنها مشابه زمین هستند.

 این سازمان اطلاعات جدیدی از چهار سال نخست فعالیت تلسکوپ فضایی کپلر را منتشر کرده است. براساس این اطلاعات کپلر ۲۱۹ سیاره احتمالی را کشف کرده که ۱۰۰ مورد آنها مشابه زمین هستند یعنی اندازه آنها و شرایط لازم برای حیات در اطراف ستاره هایشان وجود دارد.

با احتساب اکتشافات جدید، تلسکوپ کپلر طی ماموریت ۷ ساله خود  ۴۰۳۴ سیاره احتمالی کشف کرده است. از  این تعداد سیاره، ۲۳۳۵ مورد آن به وسیله مطالعات بعدی تایید شدند.

با  ۱۰ سیاره جدید کشف شده که احتمالا اندازه ای مشابه زمین دارند، کپلر در مجموع ۵۰ سیاره با مشخصات مشابه زمین کشف کرده که ۳۰ مورد از این اکتشافات نیز تایید شده اند.

به گفته محققان ناسا، کپلر بیش از ۸۰ درصد تمام سیاره های احتمالی را و سیارات تایید شده فعلی را کشف کرده است.

این تلسکوپ برای کشف سیارات از روش انتقال استفاده می کند. به عبارت دیگر کپلر ستاره ها را برای مدتی طولانی دنبال می کند، بنابراین هنگامیکه ستاره ای برای مدتی کوتاه خاموش می شود، دانشمندان متوجه می شوند که سیاره ای میان آن ستاره و زمین وجود دارد.

به گزارش مهر به نقل از ناسا، سیاره KOI۱۷۷۱۱ که شباهت بسیار زیادی به زمین دارد، نیز با همین روش کشف شده است.