با تصویب هیات دولت، واحد پول ایران تغییر می کند

0
401

هیات وزیران درجلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، تومان را واحد پول ایران تعیین کرد.

ira-1b-imperial_bank_of_persia-one_toman_1906

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از ایرنا، در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏ادامه یافت و مواد دیگری از این لایحه تصویب شد.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسید، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏

ریال از سال ۱۳۰۸ (زمان رضاشاه پهلوی) به عنوان واحد پول رسمی کشور در گردش می باشد.