بانکدار محبوب شاه ایران درگذشت؛ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
567

یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۵، دیوید راکفلر، میلیاردر معروف آمریکایی در سن صد و یک سالگی د رخواب درگذشت. داوید راکفلر رکورد دار پیوند اعضای قلب بود. راکفلر نقش مهمی در دوران انقلاب اسلامی ایران بازی کرد.

9

گفته می شود وی به محمد رضا شاه و خانواده وی در تبعید کمک کرده است. بر پایه اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس، داوید راکفلر درسال ۱۹۷۹ با هنری کیسینجر تماس گرفت و از او خواست تا سرپناهی برای محمد رضا شاه پیدا کند. در آن زمان حکومت شاه به وسیله انقلابیون اسلامی واژگون شده بود و شاه و خانواده اش آواره شده بودند.

راکفلر بنا به درخواست خواهر شاه (اشرف ) موافقت کرد تا بطور محرمانه کمک به یافتن محلی برای اقامت شاه و نزدیکان وی نماید. برای اقامت شاه، آرژانتین، باهاماس و مکزیک در نظر گرفته شدند ولی شاه تنها در دو محل آخری مدتی اقامت کرد. نقش سیاسی و محرمانه دیوید راکفلر در اسکان دادن شاه در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

راکفلر با بزرگان جهان در ارتباط بود و برادرش نلسون راکفلر میان سا لهای (۱۹۷۴-۱۹۷۹) سی و یکمین معاون رئیس جمهور آمریکا ؛ جرالد فورد، بود.