بالگردهای روسیه با کنترل دوگانه

0
258

شرکت « بالگردهای روسیه» بالگردهای می-28 را تحویل وزارت دفاع داد.

شرکت « بالگردهای روسیه» اعلام کرد که اولین بالگردهای «می —28 او.ب» برای وزارت دفاع روسیه ساخته شده است. این بالگردها به وزارت دفاع تحویل داده می شوند. تا پایان سال جاری باید 8 «شکارچی شب» با کنترل دوگانه تحویل داده شوند.

بالگردهای می-28 برای نیروی هوا-فضای روسیه طراحی شده اند و آزمایشات دولتی را بخوبی از سر گذراندند که سپس تولید سریال آن در کارخانه راستوف در سال 2016 آغاز شد. بعلاوه عملکرد اصلی ضربتی، بالگرد جدید می تواند به عنوان بالگرد آموزشی برای تمرین خلبانان مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش اسپوتنیک، آندری بوگینسکی مدیرعامل شرکت «بالگردهای روسیه» در این خصوص گفت:«ساخت اولین بالگردهای می-28 رویداد فوق العاده مهمی برای «روست ورتول» و «بالگردهای روسیه» و همکاران ما در وزارت دفاع است. بزودی بالگردهای مدرنیزه شده «شکارچی شب» تحویل داده خواهند شد. بالگرد جدید با کنترل دوگانه امکانات خوبی برای آموزش خلبانان بالگرد فراهم می سازد».